[hilalkomiteen]

[Muharram 03]

[Dhul Hijjah 03]

[Shawwal 02]

[Ramadan 02]

[Muharram 02]

[Dhul Hijjah 02]

[Shawwal 01]

[Ramadan 01]

[2001]

[1422 h]

[Brosjyre]

[Brosjyre Urdu]

[Brosjyre Arabisk]

[Brosjyre Norsk]

[Avtalen]

[Retningslinjer]

[Månens faser]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilalkomiteen - Ansvarlig for hijrikalenderen i Norge’ Allah is the greatest.
O Allah,let the crescent loom above us in safety, faith, peace, and islam,
and in agreement with all that You love and please You.
Our Lord and your Lord is Allah. ‘Den Islamske kalenderen

Den islamske kalenderen, basert på rene måne sykluser ble først introdusert i år 638 av Kalif Umar. På det tidspunktet eksisterte det mange daterings systemer. Etter å ha rådført seg, bestemte han at den islamske tidsregningen skulle starte første måneden i året for hijra. Første muharram av år hijra ble funnet ved å beregne månesyklusene bakover. Datoen 01.01.00 hijra tilsvarer 16. juli år 622. Selve hijra fant sted i september 622.

Den islamske kalenderen følger rene månesykluser på 29/30 dager, og er derfor ca. 11 dager kortere enn gregorianske kalenderen (ca. 33 års syklustid). For religiøse formål, starter ikke en islamsk måned ved astronomisk nymåne, men ved en fysisk observasjon av hilal på himmelen.


Hijrikalender avtalen i Norge

Frem til årtusenskiftet, har muslimene i Norge vært vitne til splittelser ved feiring av islamske høytidsdager som id al-fitr og id al-adha. Alhamdulillah, med Allah’s (swt) støtte ble Hijrikalenderavtalen for Norge underskrevet av 12 moskeer i Oslo den 17. november 2000.

Denne avtalen ble utarbeidet som et resultat av en målrettet og intensivt arbeid, av et arbeidsutvalg som ble utnevnt av moskeene 13. september 1998. Avtalen legger til grunn et felles metodeverk for å bestemme starten på en ny måned, blant annet for ramadan, id al-fitr og id al-adha.

Metoden baserer seg på læren fra Koranen og profeten Muhammads sunna, samt vitenskapelige fakta og teknologiske prinsipper for beregning av månens synlighet. Månens synlighet beregnes ved bruk av synlighetskriterier utviklet av muslimske lærde.

Grunnprinsippet i avtalen er at vi vil benytte hele verden, innenfor datolinjen, som horisont for observasjon av månen, dvs Ittihad al-matla’.

For å beregne synlighetsområdene innenfor det definerte observasjonsområdet, benyttes det avanserte og velprøvde synlighetskriteriet utviklet av Dr. Shaukat, i et avansert dataprogram utviklet av Dr. Manzoor Ahmed, den såkalte nymånekalkulatoren (se http://www.moonsighting.com , http://www.ummah.org.uk/ildl/mooncalc.html , http://www.ummah.net/moonsighting og http://www.jas.org.jo/icop.html ). Resultatet fra programmet er synlighets paraboler, som forteller om hvor det er mulig å observere månen.  Hvis månen er synlig innenfor dette området, er dagen etter denne, den første dagen i den nye måneden (Det islamske døgnet starter fra maghrib).

Den andre grunnpilaren i avtalen er å ta hensyn til annonsering av høytidsdager i den muslimske verden. Derfor vil ikke annonsering av ramadan og id gjøres før minst ett annet muslimsk land også har annonsert at ny måned starter.

En viktig hendelse som må nevnes er at Saudi Arabia har modifisert sin metode fra 1421 hijra. Dermed er det nå større sjanser for at Norges hijrikalender og Saudias umm ul-qurakalender vil falle på samme dag. Umm ul-qurakalenderen baserer seg imidlertid på månens nedgang etter solnedgang, uavhengig av månens synlighet. Det vil derfor enkelte ganger være avvik mellom de to kalenderene. Eksempel på dette er id al-adha 1421 og 1422.


Hilalkomiteen i Norge

Hilalkomiteen som består av syv personer, utnevnt av moskeene, arbeider etter retningslinjer utarbeidet og underskrevet sammen med avtalen den 17.11.2000. Hilalkomiteen har som oppgave å implementere og å følge hijrikalenderavtalen for Norge, samt være referansepunkt for spørsmål relatert til temaet. Komiteen har også ansvar for hijrikalenderen i Norge og for å annonsere månedstart og høytidsdager.

Hilalkomiteen som har vært operativ siden desember 2000, stod overfor sin første utfordring ved bestemmelse av id ul-adha i 1421h. Representantene fra moskeene ble innkalt for å diskutere saken. De viste toleranse, respekt og stor vilje for enhet blant muslimene i Norge, og ble enige om å feire id sammen med Saudi Arabia. Betingelsen var imidlertid at hijrikalenderavtalen i fremtiden vil bli brukt som grunnlag for bestemmelse av ramadan, id al-fitr og id al-adha.

Hilalkomiteen står overfor store utfordringer. Den skal informere om temaet slik at muslimene i Norge forstår problemstillingen og viktigheten av et felles metodeverk for bestemmelse av muslimenes høytidsdager. Hilalkomiteen skal også arbeide for at flest mulig av moskeene i Norge undertegner hijrikalenderavtalen for Norge og følger denne avtalen fullt ut. Dette vil fremme muslimenes enhet i Norge.

”Led oss på den rette vei, deres vei som du har begunstiget og som ikke har gjort seg fortjent til Din vrede eller har gått seg vill”. (Koranen 1:6-7)

Avtalen er underskrevet av følgende moskeer

Moskeene som har undertegnet avtalen er:
Bazime/e-Naqshband
Center Rahma
Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat
Det Islamske Forbundet
Ghousia Muslim Society
Idara Minhaj-ul Quran
Islamic Cultural Centre Norway
Masjid Altowba
Masjid Bilal
The Islamic Movement
Tyrkisk Islamsk Ungdom for.
World Islamic Mission
Det islamske fellesskap B&H
Hilalkomiteen består av følgende personer:
Basim Ghozlan tlf. 22616329
imam Mahbub Rahman tlf. 22172591
imam Zubair Tabassam tlf. 22687014 (Overtar for Ali Yousuf)
Imran Mushtaq tlf. 93841683
Ismail Kandrouche tlf. 99523989
Saleem Raza Ahmed tlf. 90203974
Suleman Khan tlf. 92691330

I tillegg er følgende to personer valgt som varamedlemmer
imam Ata ul-Mustafa
Ali Yousuf (Reist til utlandet)For mer informasjon, ring en av komiteens medlemmerHusk at alle dere kan bidra til at de fleste moskeer tilslutter seg til hijrikalenderavtalen. Dette oppnås ved at enhver tar saken opp med ledelsen/imamen i de respektive moskeene og oppfordrer dem til å delta ved å underskrive hijrikalenderavtalen. Muslimene i Norge er best tjent med å stå samlet ved feiring av våre høytidsdager.

Hilalkomiteen

Islamsk Råd Norge

Trondheimsvn. 24A

0560 Oslo

hilalkomiteen@irn.no

Tlf/Fax: 22 35 76 13