[hilalkomiteen]

[Shawwal 01]

[Ramadan 01]

[2001]

[1422 h]

[Brosjyre]

[Avtalen]

[Retningslinjer]

[Månens faser]

 

 

 

 


Felleserklæring om start av Shawwal 1422 (16.12.2001)

Hilalkomiteen v/IRN har fastsluttet at Norge feirer Id-ul-Fitr på søndag den 16. desember 2001
Denne beslutning er tatt på grunnlag av metoden definert i "Hijrikalender-avtalen" som 12 store moskeer i Norge har sluttet seg til. Send oss en email: hilalkomiteen@irn.no for mer informasjon.

    Metoden Hilalkomiteen anvender baserer seg på følgende to kriterier:
  1. "At månen kan observeres innenfor den internasjonale datolinje iht. Shaukatkriteriet". Månen blir født den 14.12.2001 og er ikke synlig før den 15.12.2001. Dermed blir Id den 16.12.2001.
  2. "At minst ett muslimsk land har erklært at månen er blitt observert". Siden 15.12.2001 er den 30. ramadan for mange muslimske land, vil kriterie to også bli oppfylt. Dermed er Id den 16.12.2001

Hilalkomiteen ønsker dere alle en velsignet id!

Se felleserklæringen om start av ramadan 1422h.