[hilalkomiteen]

[Shawwal 01]

[Ramadan 01]

[2001]

[1422 h]

[Brosjyre]

[Avtalen]

[Retningslinjer]

[Månens faser]

 

 

 

 


Ramadan starter fredag 16.11.2001

Hilalkomiteen erklærer herved at 1. ramdan 1422 vil være fredag den 16. november 2001. Denne beslutning er tatt på grunnlag av metoden definert i ”Hijrikalender avtalen”, undertegnet av 12 moskeer i Norge.

Se felleserklæringen om start av ramadan 1422h.