photo
Foto: Myriam Guérin © 2009

Om meg

Jeg er senior systemingeniør ved Kongsberg Defence & Aerospace på Kjeller, der jeg utvikler akustiske og optiske sensorer og systemer. Se på CVen min for mer informasjon om bakgrunnen min. I det følgende finner du også nærmere beskrivelse av noen av mine prosjekter.

Diplomoppgave

Jeg tok sivilingeniør-graden i fysikk ved NTH i Trondheim og skrev diplomoppgaven om spesifikk varmekapasitet i en høytemperatur superleder ved Universitetet i Hiroshima i Japan.

Doktoravhandling

Jeg forsvarte graden doktor ingeniør om smelting av resirkulert aluminium ved NTNU i 2001. Utfordringen var å redusere metalltapet som følge av oksydering når resirkulert aluminium smeltes ned. Jeg jobbet spesielt med varmetransport og overgangen mellom fast og flytende metall og foreslo en løsning sammen med en modell for løsningens virkemåte.

Stemmetransformering

Ved hjelp av datamaskinen har jeg modifisert lydsignalet for å transformere stemmen, dvs. å omvandle et opptak av en stemme sånn at den høres ut som stemmen til et annet menneske. Denne teknologien setter oss for eksempel i stand til å lage nye stemmer og øke stemmeutvalget til en skuespiller eller en syntetisk stemme. Interessante anvendelser finner vi blant annet i filmindustrien (ikke minst for tegnefilmer og dubbing), i dataspill (både utviklende og underholdende spill) og for virtuelle multimedia-agenter for å nevne noen.