Snorre Ballière Farner
Curriculum vitae

Personalia

Etternavn: FARNER
For-/mellomnavn: Snorre Ballière
Kjønn: mann
Utdanningsnivå:
Doktor ingeniør
Nåværende aktivitet:
Senior systemutvikler
Adresse jobb:
Kongsberg Defence & Aerospace
Instituttveien 10
NO-2007 Kjeller, Norway
Epost: farner (a) pvv . org
Hjemmesider:
http://www.pvv.ntnu.no/~farner

Arbeidserfaring

Siden aug 2011: Senior systemutvikler. Kongsberg Defence & Aerospace, Kjeller (ved Oslo)
Utvikling av akustiske og optiske sensorer og systemer
Jan 2010-juli 2011: Forsker og utvikler. Vocally, Montreuil (Paris), Frankrike
Forskning og programvareutvikling innen digital stemmebehandling. Signalbehandling, maskinlæring, persepsjon, C, C++, Matlab.
Sep-nov 2009: Høyskolelærervikar. Ecole des Mines d'Alès, Nîmes/Alès, Frankrike
Mai 2006-juli 2009 (3 år): Forsker og utvikler. IRCAM, Paris, Frankrike
Forskning og utvikling på transformering av talestemmen. Signalbehandling, persepsjon, Matlab og C++.
Jan-apr 2006 (4 mndr): Postdoc. Q2S, NTNU
Forskning og eksperimenter på musikalsk samspill over internett.
Jan-jun 2005: Undervisning. NTNU
Jan 2004-des 2005 (2 år): Postdoc. NTNU
Forskning på naturlighet i tale og musikk. Signalbehandling og persepsjon.
Sep 2001-aug 2003 (2 år): Postdoc. LMA, CNRS, Marseille, Frankrike
Fysisk og numerisk modellering av musikkinstrumenter. Signalbehandling, persepsjon og kognisjon.
Jan 1991-jul 1994 og apr-jun 1995 (deltid): Studentassistent. NTH (NTNU siden 1996)

Publikasjoner: http://www.pvv.ntnu.no/~farner/pub


Utdannelse

Aug 2000-jun 2001: Musikkvitenskap grunnfag. NTNU.
Aug 1996-des 2000: Doktor ingeniør. NTNU, Institutt for materialteknologi og elektrokjemi.
Tittel: Remelting of Aluminium by Continuous Submersion of Rolled Scrap, forsvart i mai 2001.
Sep 1990-apr 1995: Sivilingeniør. NTH (NTNU siden 1996), Institutt for fysikk.
Diplomoppgaven utført i Japan: Specific Heat of Superconducting Sr2RuO4.

Annen erfaring

Dataerfaring:
  • Mye generell erfaring med datamaskiner, Unix/Linux siden 1990 (også systemdrift) og Mac OS X siden 2004
  • Programmingsspråk: C, C++, Matlab, Perl, Unix script, PHP,...
  • Verktøy: Matlab, Max/MSP, Xcode, noe Visual C++, CVS, Subversion, Doxygen,...
Organisasjonserfaring og kurs:
  • Danseinstruktør og taekwondo-instruktør ved NTNUI (NTNUs idrettsforening).
  • Styremedlem og leder i kor og i idrettsgrupper i NTNUI (tildelt NTNUIs Ridder-orden i 2001)
  • Initiativtaker til et uformelt japanskkollokvium ved NTNU og lærer i japansk for nybegynnere.
  • Deltakelse på kurs i kordireksjon og idrettsledelse.
Fritidssysler:
Triatlon (svømming+sykling+jogging), qigong, fjellturer, korsynging m.m.
Språkkyndighet:
Flytende engelsk og fransk både skriftlig og muntlig i tillegg til noe japansk og tysk.