Styremøte/2008-11-07

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

00: Bokinnkjøpsforslag:

  -- The Art of the Metaobject Protocol (eirikald)
  -- Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in
     Common Lisp (eirikald)
  -- Concrete Mathematics (oysteini)
  -- Knakk (jensadne)

Alle utenom Knakk kjøpes.

01: Kursplan for våren.

Hva slags kurs vil vi ha, hvem kan vi få til å holde dem? Lisp, kompilatorhelg, VHDL, Latex er pop.

10: Erminea

Noen må kjøpe den.

11: Eventuelt