Drift/Mediawiki

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search

Flytting av mediawiki

knakelibrak:~# aptitude install mediawiki 

Kopier over:

/etc/apache2/sites-enabled/wiki.pvv.ntnu.no
/etc/apache2/ssl/
/var/www/wiki.pvv.ntnu.no/
/var/lib/mediawiki/extensions/
/root/pwauth_2.3.8-1_i386.deb

Mulig du må redigere litt i /etc/apache2/sites-enabled/wiki.pvv.ntnu.no

knakelibrak:~# dpkg -i pwauth_2.3.8-1_i386.deb
knakelibrak:~# a2enmod ssl
knakelibrak:~# a2ensite wiki.pvv.ntnu.no