CERT/PGP

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search

PGP gjev gode og enkle mogleikar for sikker kryptering av data. Den kan lett integrerast med maillesare, og finst for fleire OS.

PGP er installert på alle PVVs maskiner.