Aktivitets­verk­stedet

neste uke Virtuelt kurs i React

Lær å bygge dynamiske nettsider med React, et deklarativt og fleksibelt Javascript-bibliotek. React gjør det lettere å skape komplekse brukergrensesnitt fra små og isolerte komponenter, som så settes sammen til noe større.

Hva man lærer:

Dette trenger du for å bli med:

Har du spørsmål? Kontakt remote#0653 på Discord

Møtelenke: https://us02web.zoom.us/j/81002495811


Learn to build dynamic websites with React, a declarative and flexible Javascript library. React makes it easier to create complex user interfaces from small and isolated components, which are then joined to form something larger.

What you learn:

You will need this to join:

Do you have questions? Contact remote#0653 on Discord

Link to the meeting: https://us02web.zoom.us/j/81002495811