Aktivitets­verk­stedet

Monday Halvårsmøte

Det er på ny tide med halvårsmøte. De tradisjonelle sakene vil bli gått gjennom, og i år er det også noen ekstra saker som blir tatt opp. Det er valg av ny årlig leder i PVV og nytt halvårlig styre. Dersom du ønsker være med å bestemme hvem som skal styre PVV, eller kanskje du har lyst selv, anbefaler vi deg å komme på møtet. NB! Du må være medlem i PVV for å stemme ved valgene på møtet.

It's time again for the semiannual meeting. The traditional cases will be brought up, and this year there are also some exstra cases for discussion. There will be an election of a new leader and new board members. If you want to decide who will be on the board, or if you want to be on the board yourself, we recommend you show up at the meeting. NB! You have to be a member of PVV to vote at the meeting.