Aktivitets­verk­stedet

Friday Kurs i kryptering og GPG // Course: Cryptography and GPG

IT-sikkerhet finnes overalt i dag, og er helt nødvendig for å beskytte hemmelig og/eller personlig kommunikasjon fra utenforstående. Vi vil opplyse temaet ved å holde kurs i kryptografi og GPG!

Kurset starter med en kort introduksjon til kryptografi generelt. Så går vi gjennom praktisk bruk av GPG. Etterpå er det mulighet for å generere og utveksle nøkler, ta i så fall med datamaskin og gyldig legitimasjon!

Kurset arrangeres i samarbeid med NVG.


IT security exists everywhere today, and is essential to protect secret and/or personal information from outsiders. We will illuminate the topic by having a course in cryptography and GPG!

The course starts with a short introduction to cryptography in general. Then, we will go through practical use of GPG. Afterwards, there will be an opportunity to generate and exchange keys, in which case you need to bring valid identification!

The course is held in cooperation with NVG.