Aktivitets­verk­stedet

Thursday Kurs i Unix // Course: Unix

Dette kurset gir en kortfattet innføring om hvordan operativsystemet Unix oppstod og utviklet seg til en hel haug med operativsystemer vi bruker i dag: Linux, BSD, MacOS X med flere. Vi vil komme innom de viktigste begrepene i Unix-universet, litt om de mange fraksjoneringene av operativsystemet som har gitt opphav til nesten alle OS i dag (ett stort unntak), nerdekulturen som følger med og litt smått om personene bak det hele.

Hovedfokus i kurset er allikevel mer praktisk rettet mot bruk av kommandolinjen, skall, jobbhåndtering og enkel bruk av viktige verktøy i Linux.

Ingen forkunnskaper behøves, dette er et nybegynnerkurs for alle som vil begynne å bruke Linux (eller et annet operativsystem i Unix-familien) og vil ha et sted å starte.


This course will give a brief introduction to how the operating system Unix arose and evolved into a bunch of operating systems we use today: Linux, BSD, MacOS X and more. We will touch upon the most important concepts in the Unix universe, a bit about the many fractions of the OS that has given rise to almost all other operating systems used today (one big exception), the associated nerd culture, and a bit about the people behind it all.

The main focus of the course is, however, more practically oriented towards the command line, shell, process handling, and simple use of important tools in Linux.

No prior knowledge is necessary, this is an introductory course for everyone who want to start using Linux (or another OS in the Unix family) and wants a place to start.