Styremøte 2003-03-05 kl 17:30
-----------------------------

Tilstede: Alle minus knuta

1. NUCCC

- NUCCC-komiteen vil ha penger fra PVV. Ønsker å låne penger, uten garanti
for å få tilbake.

- Ønsker 15K som de mangler i sponsormidler.

Vi ønsker å være på den sikre siden, og låner ut 20K, med forbehold om at vi
ikke får tilbake hele beløpet.

Styret vedtar dette.

2. Øyvind holder på å lage medlemsdatabase. Skal snakke med Tore om hvilke
felter som trengs.

3. Styret godkjenner at Per Chr. Henden setter boksen sin som arbeiddstasjon
på PVV. Jfr. tidligere diskusjon.

4. Skjermen til lizard ble ødelagt av vann. Vi henger opp lapp ved vinduet,
og undersøker priser på en ny, billig skjerm.

5. Programmeringskonkurranse: Einarr har funnet et mulig spill til
AI-konkurranse.

Møtet hevet 18:10