Styremøte 2003-01-09
--------------------

Tilstede: Alle

1. Kjøp av disk

Drift trenger en ny disk:
 - ny homepvvd
 - ny partisjonsdisk
 - ny systemdisk til bacchus.

Vi sender mail til drift om at disk kan bestilles så fort som mulig.

2. Godkjenning av Knut og Asbjørn til PVV-drift.
PVV-styret godkjenner dette.

3. Halvårsmøte blir 29. januar eller 5. februar. Regnskapsmøte om en uke.

4. NUCCC - hva skjer?
  Kjetil skal mase på NUCCC-leder Steinar og/eller innkalle til møte i neste
  uke.

5. Privatmaskiner på PVV:
  - En bruker, oysteigi, har en rimelig rask boks han ønsker å sette på PVV
   som arbeidsstasjon. Han ønsker å ha noe diskplass på maskinen til privat
   bruk. PVV godkjenner dette så lenge han godtar reglementet for
   privatmaskiner.
  - En annen bruker, perchrh, ønsker å sette en litt mindre kraftig boks
   (K62-400) på PVV. Vi hører med ham hva han ønsker å bruke boksen til,
   og tar stilling til saken på neste styremøte.

6. Sofa:
  Vi trenger en ny sofa etter at den forrige sofaen ble ødelagt under
  utflytting av PVV. Vi setter et pristak på kr 3000,-. Avtaler tidspunkt
  for å gå på jakt etter sofa en gang i neste uke.

7. T-skjorter:
  Vi skal ha fått brev i posten som trenger skriftlig bekreftelse. Har såvidt
  vi kan se ikke kommet. Knut tar kontakt med T-skjortefolkene for å høre.

8. Vi har tilbud om å låne en stor hylle. Denne kan brukes som skillevegg.
  Barek tar kontakt med personen som har hyllen for henting/beskuelse. Vi
  venter med å kjøpe nye hyller inntil vi har fått denne.

9. Skoforbud:
  Tidligere hadde PVV skoforbud på teppet. Teppet er nå fjernet, men vi
  ønsker fortsatt å ha skoforbud på PVV. Dette fordi det blir klamt på
  føttene å sitte med sko på når man sitter lenge, og for å gjøre det lettere
  for rengjøringspersonalet å vaske. Vi vedtar dette, skohylle er satt opp
  ute i gangen.

10. Nøkkelkort: 
  Sikkerhet og Service vil ha beskjed pr. epost om hvem som skal
  ha adgang til PVV framfor at folk kommer innom selv med kort. Vi må
  informere brukerne om at de må føre på kortnummer på giro eller sende mail
  til styret for å få tilgang. Asbjørn ser på giro. Tore og Øyvind får
  tilgang til å sende epost.

11. Eventuelt:
  - Ønske om robotprosjekt. Barek og Knut danner RoboCom.
  - Kurs: - Epost sendt til Preben Randhol om Ada-kurs, har ikke fått svar.
      - Alf har blitt spurt om å holde VIM-kurs, kan være mulig å få til.
      - Vi hører med Tollef om å arrangere Emacs-kurs, dette kan være
       aktuelt for progspråkstudenter.
      - Øyvind skal holde C-kurs for nybegynnere.

Møtet hevet 18.30