Styremøte 2003-10-17
--------------------

Tilstede: Hele styret. 

1. Tidligere saker:

- Venter på svar fra IDI om lisenser på MacOS X, Øyvind purrer. Vi
 venter med å kjøpe maskin til vi vet om vi får lisens.

- T-skjorter:

 - Melding fra NUCCC-liste om priser fra Frøya-trøya.

 - Knut har undersøkt med en bekjent som kan skaffe billigere
  t-skjorter, men det kunne muligens ta litt tid.

 - Vi satser heller på kort leveringstid framfor billigst mulige
  skjorter.

 - Enkel PVV-logo + "PVV" e.l. på ryggen.

 - Priser: Frøya-trøya: Kr. 93 for tosidig skjorte.

 - Vi undersøker om det er mulig å få rabatter.

 - Knut undersøker priser grundigere.

- Kurs: Ingenting gjort, vi undersøker om vi kan få til et kurs i
 begynnelsen av november. Spør Preben Randhol om ADA-kurs. Øyvind
 fikser.

- Luftrenser: Kristian og Tore for muligens tid til å kjøpe på
 torsdag.

- Brukere: Stort sett ordnet, mangler å lage bruker til noen
 ikke-studenter. Må mase på ITEA på å få tilgang til å lage
 ikke-studentbrukere i BDB.

- Vin til Stian: Fikset av Asbjørn.

- Spilliade: Har fått mailkontakt med NVG, men har ikke fått avtalt
 noe møte ennå.

2. Støykasser

Noen lurte på om PVVs støykasser var til salgs, vi spør tormodg om vi
skal gi bort eller ta noen kroner for dem. Vi ønsker ikke å ha dem
selv. Barek ordner.

3. Nybruker-mail

Denne må oppdateres, brukne lenker må oppdateres/fjernes. Knut ser på.

4. Bruker (Frode Stenstrøm) som vil ha maskin på PVV:

CERT synes ikke noe om å ha boksen på PVV, de har allerede nok bokser
å holde styr på. Styret sier nei til å ha boksen stående. Et poeng at
vi allerede kjører mySQL og webserver.

5. Nøkkelliste: Øyvind ordner.

6. Eventuelt

 - Rydding på maskinrom
  Det er veldig rotete på maskinrommet. Barek snakker med tormodg om
  hva som kan kastes, og hva som skal på datamuseum.
 - NUCCC:
  - steinarh ny leder, kjetijor ny "halvleder".
  - Ny, fin NUCCC-logo har blitt implementert i PostScript.

Møtet hevet.


Last modified: Fri Oct 17 18:06:28 MEST 2003