Styremøte, 26. august 1999

Tilstede
Pål Løberg, Vebjørn Ljoså, Øyvind Møll, Tormod Gjestland, Markus Bjartveit Krüger

Referent
Markus Bjartveit Krüger
 1. Oppsummering av sommeren

 2. PR mot nye studenter

 3. Hardware

 4. Stenging av hjemmesider
  En brukers hjemmesider på PVV har blitt sperret fordi de var i strid med NTNUs reglement og Norges lover. I den sammenheng presiserer styret at ved lignende tilfeller bør styret informeres, slik at de kan håndtere saken.

 5. Fadderordning
  Markus viderefører dette.

 6. PFF
  Følgende faglige forum er planlagt for høsten 99: Boblere: CVS, MySQL, Make, autoconf og venner, generelt Unix-kurs, emacs.

 7. Bedre informasjonsrutiner
  I forbindelse med bigblue-kræsjet etterlyste mange mer og bedre informasjon. Styret tar dette til etterretning, og skal gå rutinene i sømmene. Mer informasjon kommer.

 8. Treffetider for styret
  Styret skal ha en fast treffetid hver uke. Tidspunkt fastsettes senere.

 9. Giro for PVV og stempel

 10. Halvårsmøte
  Det blir halvårsmøte 23. september. Saksliste kommer senere.

 11. Driftsmøte
  Øyvind finner dato og sender innkalling.

Neste styremøte blir 2. september kl 1900.
pvv@pvv.ntnu.no