Styremøte, 28. januar 1999

Tilstede
Vebjørn Ljoså, Pål Løberg, Øyvind Møll, Markus Bjartveit Krüger

Referent
Markus Bjartveit Krüger
 1. Nytt nettverksangrep:
  Pvv har igjen blitt angrepet (Denial of Service). Styret vurderer å flytte tjenester som kan være mål for angrepene dersom problemet blir større.

 2. Ny arbeidsstasjon bestilt:
  En ny arbeidsstasjon er bestilt.

 3. P(U)FF:

 4. Sofa:
  Tormod har ordnet med ny sofa.

 5. Stempel:
  PVV-stempel er snart i orden. Pål fikser.

 6. Fadderordning:
  Markus lager utkast til fadderinstruks.

 7. Gamle saker:
  Oppslag på CD-brenner, kjøleskap, PR - må følges opp.

 8. Halvårsmøte:
  Tidspunkt for PVVs halvårsmøte våren 1999 er satt til 23. februar, kl 1830. Saksliste vil bli annonsert etter neste styremøte.

Neste styremøte blir 9. februar, kl 1900.
pvv@pvv.ntnu.no