Styremøte, 24. november 1998

Tilstede
Tormod Gjestland, Markus Bjartveit Krüger, Pål Løberg

Referent
Markus Bjartveit Krüger
 1. Spilliade, P(U)FF og andre arrangementer:
  Utsettes til over jul.

 2. Fellesdisk:
  Ny disk er kjøpt, og skal installeres i iq. h er utsolgt, og flyttes til verden når i er installert.
  (Dette har nå blitt gjort.)

 3. Oppsummering driftsmøte 17. november 1998:
  Møtereferat fra driftsmøtet ble gjennomgått. Styret mente det var et godt møte.

 4. Fadderordning:
  Under driftsmøtet 17. november ble det foreslått en fadderordning. Styret bifaller dette, og foreslår opprettesle av en mailingliste for faddere, samt å verve faddere på driftsmail og news. Nybruker-script modifiseres til å automatisk koble nye medlemmer til faddere, og gi fadder og medlem beskjed. Markus ordner saken.

 5. Penger fra NUCC -98:
  PVV vil få ca. 1500 kr etter at alle utgifter er dekket.

 6. Saker fra forrige møte:
  Bokhylle & reol
  Tormod har ikke fått kontakt med MA, men jobber med saken.

  PR
  Intet gjort. Venter til over nyttår.

  Reglement for nye bokser
  Utsettes til etter CERT-møte.

  Bruk av CD-brenner
  Oppslag er ennå ikke laget.

 7. Sofa:
  PVV trenger å få renset sofaen, eller å skifte den. Tormod undersøker om MA kan skaffe en ny. Pål hører med Renhold om eventuell rens.

 8. Stempel:
  Vakt & Service insisterer på at PVV skaffer et stempel for nøkkelkortrekvisisjoner o.l. Pål ordner.

 9. Kjøleskap:
  PVV har et kjøleskap for mye. Det virker ikke og bør kastes. Tormod ser på saken.

Neste møte blir tirsdag 8. desember 1998 kl 1900.
pvv@pvv.ntnu.no