Styremøte, 23. oktober 1998

Tilstede
Tormod Gjestland, Markus Bjartveit Krüger, Vebjørn Ljoså, Pål Løberg, Øyvind Møll

Referent
Markus Bjartveit Krüger
 1. NVGs halvårsmøte:
  Markus og Øyvind representerte PVV ved NVGs halvårsmøte for å diskutere hva som skal skje når NVG flytter til Gløshaugen. NVG ønsker at NVG og PVV skal forbli adskilte foreninger, uten noen felles paraplyorganisasjon. De ønsker et godt teknisk samarbeide mellom foreningene, og ville gjerne ha et snarlig fellesmøte for medlemmene av PVV og NVG for å diskutere saken videre. PVVs styre foreslår søndag 15. november, under Spilliaden.

 2. Spilliaden:
  Spilliaden er utsatt to uker, til helgen 13. til 15. november. Konkurransegrener er valgt, og kunngjort på ntnu.stud.pvv.announce. PVV trenger noen som kan være ansvarlige for grenene vi skal avholde; frivillige kan melde seg til styret.

 3. Fellesdisk:
  Magni foreslår å flytte /home/pvv/h fra iq til verden, og at det ikke opprettes flere brukere på h slik at diskplass kan holdes av til utvidelse for de som allerede har hjemmekatalog på partisjonen.

  Styret beslutter å kjøpe ny disk for salg av diskplass og slutte å opprette nye hjemmekataloger på h. Styret vil beholde hiq inntil kapasiteten for utvidelse er oppbrukt. Vebjørn handler inn ny disk.

 4. PR:
  Styret føler at PVV trenger mer pågående blesting. Øyvind lager plakater til å henge over terminalene i gangen. Pål oppdaterer brosjyrene.

 5. Bokhyller:
  Tormod sager til nye hyller i terminalrommet. To av hyllene i kosekroken har knekt; det trengs ny ståhylle. Tormod hører med MA.

 6. Nytt driftsmøte:
  Styret kaller inn til nytt driftsmøte torsdag 12. november kl 1830. Øyvind Møll har blitt utpekt som styrets driftskontakt.

 7. Flere private bokser:
  Styret har fått flere forespørsler fra privatpersoner som ønsker å sette boksene sine på PVV. Styret venter med å besvare forespørslene inntil et reglement for private bokser er utformet.

 8. Bruk av CD-brenner:
  Styret vil minne om at piratkopiering er brudd på PVVs reglement og Norges lover, og at CD-brenneren ikke skal brukes til slik virksomhet. Vebjørn ordner et oppslag om dette.

 9. Nye arbeidsstasjoner:
  Styret vil vente med innkjøp av nye arbeidsstasjoner til etter driftsmøtet 12. november. Styret foreslår at et av innkjøpene blir en arbeidsstasjon i prisklasse 15.000 kr. Øyvind og Vebjørn spekker.

 10. Imagen:
  PVV har fått 3 Imagen-laserskrivere vi ikke vil ha. Disse vil bli gitt bort eller kastet.

Neste styremøte blir fredag 13. november, kl 1800.
pvv@pvv.ntnu.no