Styremøte, 2. oktober 1998

Tilstede
Tormod Gjestland, Markus Bjartveit Krüger, Vebjørn Ljosa, Pål Løberg, Øyvind Møll

Referent
Markus Bjartveit Krüger
 1. NVGs halvårsmøte:
  NVG har bedt PVV stille representanter til halvårsmøtet deres 21. oktober, for å diskutere NVGs kommende flytting til Gløshaugen og en eventuell sammenslåing. Øyvind og Markus stiller. Et forslag som vil bli tatt opp, er en paraplyorganisasjon over PVV og NVG. Styret har intet offentlig syn på saken, og skal lodde stemningen blant medlemmene.

 2. Private maskiner på PVV:
  De har kommet forespørsler om å sette to private NT-maskiner på PVV. Styret godkjenner dette, såfremt maskinene er tilgjengelige for PVVs brukere, de oppfyller CERT-kravene og alle programvarelisenser er i orden. Dersom plassmangel oppstår, prioriteres PVVs egne maskiner.

 3. Driftsmøte:
  Styret foreslår et driftsmøte mandag 12. oktober kl. 1800. Styret ordner med rom.
  Viktige saker:

 4. PFF/PUFF:
  Styret ønsker å avholde flere faglige og ufaglige forum (PFF og PUFF), samt å invitere bedrifter til faglige presentasjoner.

  Forslag til mulige PFF:

  Forslag til mulige PUFF:

  Forslag til aktuelle bedrifter:

  Dette semesteret planlegger styret å avholde et Perl-kurs, en presentasjon av Uninett og en eksursjon til Nidar. Markus kontakter Salve J. Nilsen om Perl-kurs, Pål kontakter Uninett og Øyvind kontakter Nidar. Perl-kurset og Nidar-eksursjonen er tenkt forbeholdt medlemmer, mens Uninett-presentasjonen vil være åpen for alle.

 5. PR:
  PVV må bruke oppslagstavlene mer. Gamle oppslag må arkivere, slik at nye blir synlige. Vebjørn skal ordne en news-til-oppslagstavle-gateway for ntnu.stud.pvv.announce.

  Pål oppdaterer PVV-brosjyrene.

  Vi må bleste for PFFene, og håper å verve nye medlemmer med dem.

Neste styremøte ble satt til 9. oktober kl. 1700.
pvv@pvv.ntnu.no