Styremøte, 19. februar 1998

Tilstede
Gustav Foseid, Steffen Thorsen, Vebjørn Ljoså, Pål Løberg, Øyvind Møll, Anders Reggestad.
  1. Konstituering av styre:
  2. Neste styremøte:
    Mandag 23. februar 18.30

pvv@pvv.ntnu.no