Styremøte, 28. mai 1997

Tilstede
Steinar Hamre, Vebjørn Ljoså, Pål Løberg, Magni Onsøien, Anders Reggestad.
 1. Søknader vedr. domener:
  Styret har mottatt to søknader om private domener.
  1. Søknad om domene til privat bruk. Ønsket var domene.no eller domene.com med mottak av mail på bruker@navn.{com|no} og www.domene.{no|com}. Det ble i styremøte 3/12-96 vedtatt at vi kan stille med navnetjener og MX for domener under priv.no, men ikke annet enn dette. Søker informeres om dette og får opprettet domene under priv.no, uten virtuell webserver, dersom han ønsker dette.
  2. Søknad om org domene tilknyttet privat maskin på PVV, samtidig som maskinen skulle kjøre enkelte tilleggstjenester. Styret ønsker å vite hva domenet skal hete og hvilkte tjenester/prosjekter som skal kjøres under domenet. En server under et org domene må tydelig være i PVV regi og være avklart med Uninett på forhånd.

 2. Søknad om medlemskap:
  Student ved LIU i Sverige ønsker medlemskap i PVV for bruk i ferier da hun befinner seg i Trondheim. Søknaden ble innvilget.

 3. Oppsummering av NUCCC'97:
  Anders Reggestad og Salve J. Nilsen representerte PVV på NUCCC'97. NUCCC'98 vil bli arrangert i Trondheim i samarbeid med NVG. Salve jobber med arrangementet.
  Anders leverte reiseregning for sine utgifter på kr. 1725,-.

 4. Åpningstider på PVV i sommer:
  Det innføres kort+kode døgnet rundt f.o.m. 1. juni og frem til semesterstart. De som ennå ikke har skaffet seg/aktivisert kort, og skal oppholde seg i Trondheim i sommer, bør gjøre dette snarest.

 5. Kjøring av DES-klienter:
  I forbindelse med den organiserte knekkingen av DES som foregår har en del klienter blitt kjørt på PVVs maskiner. Styret ønsker at slike klienter kun skal kjøres i PVVs regi, og at premien (dersom en klient på PVV knekker nøkkelen) skal tilfalle PVV. pvv@pvv.ntnu.no skal oppgis som e-postadresse ved oppstart av klient. Maks en klient skal kjøres pr. CPU.

 6. Tilgang til ikke-PVV maskiner:
  Medlemmer i styret skal kunne få root-tilgang til ikke-PVV maskiner (IRC, mud o.l.) tilkoblet PVVs nettverk dersom styret ønsker dette.

 7. Sperring av brukerkonto:
  Etter en sak sist uke ble det diskutert PVVs holdning til sperring av brukerkonto på anmodning fra andre.
  Styret kom frem til at ved sperring av en brukerkonto etter ønske fra en annen driftsorganisasjon ved NTNU, skal henvendelsen komme fra driftsjef i ITEA, fakultetsadministrasjon eller høyere oppe i "systemet". Alle henvendelser skal begrunnes og dokumenteres.

 8. ELC Terminaler:
  Vi prøver å få minne fra ITEA, mer spesifikt fra gamle Skarven (FTPSearch), for å få nok en ELC terminal i drift.

 9. Ryddeording:
  Magni rydder opp i dette i sommer.

 10. Nettverket på PVV:
  Vi undersøker status på den målingen Nettseksjonen skulle foreta på PVVs nettverk.

 11. Inntekter:
  Det er nå mottatt 20.000,- fra Energidata etter et prosjekt utført for dem det siste halvåret.

 12. RA:
  Styret mottok leiepapirene på Ra fra Anders Christensen sist uke. Vi merket oss at Ra skal leveres tilbake innen 31/12-1997, og kommer til å kontakte Skrivervik Data etter sommerferien for evt. forlengelse av leietiden/bytte av Ra.

 13. Neste styremøte:
  Dato for neste styremøte blir fastsatt etter sommeren.

pvv@pvv.ntnu.no