Konstituerende styremøte, 6. oktober 1993

 1. Vervfordeling
  Det nye styret er:
  Leder: Stig Sæther Bakken<ssb>
  Kasserer: Arne Juul <arnej>
  Sekretær: Vidar Larsen <fvlarsen>
  Styremedlemmer: Tor Egge <tegge>
  Finn Arne Gangstad<finnag>

 2. Aktuelle saker ble kartlagt

for styret,
Vidar Larsen
pvv@pvv.ntnu.no