VMS/Unix-til-VMS

From Programvareverkstedet
< VMS
Jump to navigation Jump to search

VMS-kommandoer for noen vanlige unix-kommandoer. Disse kommandoene er stjålet fra http://wwwvms.mppmu.mpg.de/vmsdoc/UNIX_VMS_CMD_XREF.HTML som igjen har stjålet dem fra noen andre.

UNIX VMS Description
|& |PIPE command eller SPAWN/NOWAIT command
|> |PIPE command > Noen DCL-kommandoer tillater /OUTPUT=filename. For de som ikke gjør det, bruk PIPE eller endre output ved å skrive DEFINE/USER SYS$OUTPUT filename først. Dette vil sende all utdata fra det neste programmet du kjører til den spesifiserte filen.
|cat |TYPE
|cd |SET DEFAULT SYS$LOGIN
|cd / |SET DEFAULT disk:[000000]
|cd .. |SET DEFAULT [-]
|cd ../directory |SET DEFAULT [-.dirname]
|cd dirname |SET DEFAULT dirname
|chmod |SET FILE /PROTECTION=(...) filename
|cp |COPY oldfile newfile
|date |SHOW TIME
|diff |DIFFERENCES
|du |SHOW QUOTA eller DIRECTORY/TOTAL/SIZE [...]
|echo |WRITE SYS$OUTPUT
|edit |EDIT filename
|fg |CONTINUE
|find |DIR [...]filename.ext;*
|finger |FINGER username
|grep |SEARCH filename search-string
|help |HELP command/topic
|kill |TOP PROCESS /ID=pid eller DELETE /ENTRY=jobid queuename
|lp |PRINT filename [/QUEUE=queuename]
|lprm |DELETE /ENTRY=jobno |jobno is determined by SHOW QUQUE print_queue_name.
|lpstat |SHOW QUEUE SYS$PRINT
|man |HELP topic
|mkdir |CREATE DIRECTORY [.dirname]
|more/less |TYPE /PAGE=SAVE filename
|mv |RENAME oldname newname
|passwd |SET PASSWORD