Styremøte/2022-02-22

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Referat - styremøte 22.02.22 kl 16:15

Innkalt

Innkalte Til stede
adriangl X
alekskn X
amalieem X
andrph X
bjornoka X
felixalb X

Innføring i styrets oppgaver

 • Generell drifting og vedlikehold av PVV
  • Passe på at folk har det hyggelig og vi har det vi trenger
 • “Mase” på Drift ved behov
 • Planlegge kurs og arrangementer
 • Planlegge fadderperiode
 • Sørge for trivsel på PVV
 • Ryddedager
  • Ish 3-4 ganger i semesteret
 • Ta imot nye medlemmer
  • Dørtilgang
  • Kasserer sørger for at ting blir betalt
 • Roller:
  • Nestleder
  • PR-ansvarlig
  • Kursansvarlig
  • Fadderansvarlig?

Valg av Nestleder

 • felixalb nominerer felixalb
  • felixalb godtar
 • andrph nominerer bjornoka
  • bjornoka avstår
 • andrph nominerer adriangl
  • adriangl avstår
 • felixalb valgt ved akklamasjon

Valg av PR-ansvarlig

 • alekskn nominerer alekskn
  • alekskn godtar
 • alekskn valgt ved akklamasjon

Valg av Kursansvarlig

 • adriangl nominerer adriangl
  • adriangl godtar
 • adriangl valgt ved akklamasjon

Valg av Fadderansvarlig?

 • bjornoka nominerer bjornoka
  • bjornoka godtar
 • bjornoka valgt ved akklamasjon

Økonomi

 • Vi prøver GnuCash igjen
  • Det må utarbeides en standard mal
  • Opplæring av revisor og kasserer må finne sted innen de neste to ukene
  • Det må opparbeides en rutine for samarbeid mellom revisor og kasserer sporenstreks
  • Wiki burde oppdateres slik at erfaringsoverføring foreligger
 • Alle økonomirelaterte dokumenter burde lagres på et fornuftig sted.
 • Utformig av mal
  • Må være lett for både kasserer og revisor å følge

Siden sist

 • Halvårsmøte
  • 18 fremmøtte; ganske bra
  • Burde spurt tidligere om noen ønsket hybrid
  • Bør skrote idéen om hybrid; enten fysisk eller digitalt
  • Språkbytte fra norsk til engelsk ble rotete for diskusjon av lovendringer
   • Forslag om enten alt på norsk eller alt på engelsk
   • Betalende medlemmer som ikke kan norsk har fremdeles stemmerett; det er ekskluderende å ikke tilby møtet på et språk de forstår
   • Ønsker om engelskspråklig møte bør fremkomme før sakslisten sendes ut. Dersom ønske om engelskspråklighet ikke foreligger innen den tid, foregår møtet på norsk.
 • Hackekveld
  • Lørdag 19.02.2022
  • 7 eller 8 personer til slutt, 5 personer som visste det
  • Startet seigt, men det ser ut til at det ofte er slik det er. Folk kommer litt etterhvert utover.

Kurs videre

 • Hørt mer fra Camilla og Viken?
  • Nei, ikke enda. Ikke noe mer.
 • Funnet andre som er interessert i å holde kurs?
  • Nei, ingen enda.
 • Det må mases; på Camilla, på Viken, på Felix (!), på andre.

Andre aktiviteter

 • Brettspillkveld 05.03
 • Ryddekveld 07.03
  • Husk å sjekke om staubsaugeren må tømmes
  • Personlige hyller er stort sett oppdatert
  • Det kan hende vi trenger renholdsmateriell
 • Offiste sin hyttetur 11.03
 • Hackekveld 19.03

Ønskelistebok

 • IKEA oppladbare batterier
  • Sett; avslått
 • Stickers, klistremerker. Logo: PVV
  • Sett; godkjent (fin PR)

Eventuelt

 • Lage buttons
 • Trenger et sted hvor styret lagrer viktige dokumenter
  • Søknader, eposter og annet
  • Utforming av en standard på dette
  • Dette bør samles på git
 • Lage en rekke maler og slikt, type: “how to styret”

Gjennomgang av forrige ukes TODO

 • adriangl
 • alekskn
  • Designe genser
   • Videreføres
 • amalieem
  • Kjøpe tegnestifter
   • Blir gjort i morgen
 • andrph
  • Halvårsrapporten skal skrives
   • Det er fullbyrdet
 • bjornoka
  • Skrive post angående markering av personlige hyller
   • Videreføres
 • felixalb
  • Mase på en rekke personer ang. vedlegg til halvårsmøtet høst 2021
   • Videreføres
  • Mase på en rekke personer ang. halvårsrapporter vår 2022
   • Det er fullbyrdet
  • Fikse aktivitetslogg på nettsiden ang. hackekveld
   • Det er fullbyrdet

TODO

 • adriangl
  • Potensielle kursholdere skal tilnærmet ihjelmases inntil de går med på å holde kurs for oss
  • Lese seg opp på relevant “how to kurs”-materiell
 • alekskn
  • Designe genser
 • amalieem
  • Fiks økonomien, se økonomipunktet i dette referatet
 • andrph
  • Endre mappesystemet på git (good luck, dette blir bra)
 • bjornoka
  • Skrive post angående markering av personlige hyller
  • Endre halvårsmaler
   • Varsel om engelsk senest to uker før
   • Valg av kasserer skal legges til på vårmøte
 • felixalb
  • Mase på en rekke personer ang. vedlegg til halvårsmøtet høst 2021
  • Snakke med klistremerkemennesket (finn en .svg og distribute that img)