Styremøte/2021-09-03

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

2021-09-03 16:15 Discord

Til stede

Innkalte Til stede
alekskn X
eirikwit X
emmalei X
johnnyhn
richarah X

Fadderperioden

Oppsummere fadderperioden

 • Generelt sett veldig vellykket
 • Mange møtte opp
 • Personlige anbefalinger har fungert best, men "Nerd kom hit"-plakatene fungerte også bra
 • Mange nye driftmedlemmer
 • Ellers god rekruttering av vanlige medlemmer
 • Det ble mer aktivitet i discorden etter at fadderuken startet


Korte notater

 • Overaskende mange kom innom på åpen dag, (plakater, ntnus nettsider, personlige anbefalinger)
 • Hackekveld var veldig velykket, mange kom. Det burde arrangeres flere av dem i løpet av året. Opplegget kom i gang litt sent, men det spilte lite rolle da mange hadde det hyggelig med å bare snakke med hverandre.
 • Brettspillkveld var hyggelig, og en god del kom
 • Dnd oneshot var det mest vellykkede arrangemetet. Til sammen over 30 tilstede, hvorav 23 var fadderbarn
 • Grilling var hyggelig, det var nok mat til alle (kjøpte til ca. 20 personer)
 • Brettspillkveld 2 var enda mer populær enn første brettspillkveld
 • Robowars hadde to fadderbarn fra PVV, resten fra Omega. Det var likevel et populært arrangement.
 • Lazertag kunne hatt litt mer opplegg etterpå, slik at det kunne bli bedre muligheter for å sosialisere med fadderbarnene.
 • Animekveld hadde dratt en del tilskuere, men ble avbrutt klokken 21 pga innbruddsalarm. Filmen ble ferdig, men det ble liten tid til mingling og visning av trailere etterpå.
 • Den siste animekvelden måtte holdes digitalt pga nye koronatiltak
 • Quizkveld og pizzaavslutning ble utsatt inntil videre.
 • Erfaringsnotat fra møtet: Forbered og skriv erfaringsnotat for fadderperiode underveis.

Halvårsmøte

 • Fastsetter dato for halvårsmøtet til 27. september klokken 17:00
 • Rom burde reserveres

Kurs

 • Nestleder blir nå kursannsvarlig
 • Nix/Nixos kurs med Daniel
 • Kurs med Thomas i kvanteberegninger (Tentativ dato 30.september)
 • Spørre Danner om nytt Unix-kurs
 • Spørre Camilla om kurs

Ønskelistebok

 • Piknikksettet er satt på vent, da sesongen er kommet mot sin ende. Om noen finner noen gode tilbud på det, er det bare å slå til da.
 • Tilgang til PVVs lokaler for NVG-medlemmer er innvilget.
 • O'reilly "R for data science", er godkjent

Eventuelt

 • eirikwit ønsker å digitalisere bilag til kasserer
 • Vi må få gitt fra oss noen av bøkene til biblioteket
 • Ryddedag er satt til mandag 13. september
 • Fremtidige møtetidspunkter
 • Vi avventer Hackekveld og Brettspillkveld til restriksjonene har lettet
 • Spør litt rundt om noen vil holde ITGK teorikurs

TODO

 • eirikwit skriver første innkalling til halvårsmøtet
 • eirikwit reviderer budskjettet
 • eirikwit snakker med Daniel om kurs
 • emmalei reserverer rom til halvårsmøtet
 • emmalei spør om kurs fra alle pvv-ere
 • alekskn tar kontakt med Kaasen om å gi NVG-medlemmer tilgang til PVVs lokaler
 • alekskn sender ut varsel om ryddedag, og om bøker som blir gitt bort.
 • johnnyhn er gitt ansvar for å kjøpe den nye boken
 • Skrive erfaringsdokument
 • eirikwit oppdater prosedyrene for overføring av styre etter halvårsmøte så de blir mer step-by-step.