Styremøte/2021-02-02

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

2021-02-22 16:15 Discord

Til stede

Innkalte Til stede
alekskn X
eirikwit X
emmalei X
jonasbru X
lisebul X
richarah X


Siden sist

Korona

Kommunen har valgt å ikke videreføre pålegg om maks 10 sosiale kontakter. Kunne trengt en kontaktperson å forholde oss til i hvordan å gå frem med hensyn til åpning og smitte. Vi avventer svar. Tar en beslutning innen torsdag.

Midlertidig plan dersom vi åpner:

  • Bare ha åpent på arbeidsrommet
  • Ingen brettspill
  • Påbudt med munnbind
  • Kun to på koserommet om gangen
  • Tørk av bord, stoler, alt du har tatt på

Ønskelistebok

Lamineringsmaskin pluss bunke med 25 lamineringsark er kjøpt inn til 330kr.

Kurs videre

Danner vil ikke holde Unix-kurset nå, men heller neste semester. Han er åpen for å holde kurs, men vet ikke i hva ennå. Peder sier han ikke får tid på grunn av arbeid med master.

Burde spørre Camilla om kurs. Kan skrive til alle aktive og se om noen vil holde kurs. Mulig at eirikwit og lisebul kan holde pandas-kurs om de får tid.

Status økonomi

Regnskap fra 2019 & 2020

richarah presenterte kort rapport for budskjett de siste årene. Grunnet forsinkelser i økonomi, ble utgifter for bøker oppført i 2021. Disse må legges på år 2020 fordi de ble kjøpt og utbetalt i 2020.

Utbetaling av økonomisk støtte 2021

Får 25 000 kr fra IDI for drift og alkoholfritt fadderopplegg. Vi må sende dem faktura, så betaler de.

Hva vi vil bruke penger på

Sparte en del pga Korona. Delsponset pizza på ryddedag, hackekveld og andre viktige anledninger Delsponset hyttetur

Spør i kanaler, så medlemmene kan komme med forslag. Lag nytt budsjett til neste møte med utgangspunkt i svar.

Vi må absolutt bytte bank eller forhandle ny avtale med Danske bank.


Halvårsmøte

Ingen nye forslag.

Eventuelt

Regler for lamineringsmaskin

Hvis man bruker mye lamineringsark må man kjøpe inn nye. Maskinen er kun tilgjengelig for medlemmer. Putte lamineringsark i dibbler.

Vi burde holde nettsiden mer oppdatert

Oppdatrer arrangementer. Vær mer aktiv med message of the day.

Ny digital sosialkveld

alekskn arrangerer offisill start søndag 7.2.2020 klokken 18:00. Spørre om det er aktuet å ta det som noe ukentlig.


TODO

Send mail til studentorganisasjoner om de har fått noen beskjeder om åpning

  • lisebul kontakter Make NTNU
  • eirikwit kontakter Hackerspace
  • jonasbru kontakter omega verksted

emmalei sender mail til aktive og legger ut spørsmål i #general om noen vil holde kurs. eirikwit snakker med Thomas om kurs. alekskn sender ut liten oppsummering om at vi diskuterer budskjett, og om noen har forslag til endringer, eller andre ønsker. alekskn lager announcement om halvårsmøte. eirikwit må skrive styrets halvårsrapport. jonasbru minner pederbs om at han må skrive drifts halvårsrapport. eirikwit og jonasbru minner torsteno på å skrive CERTs halvårsrapport.