Styremøte/2020-06-09

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Tid og sted 2020-06-08 God døgnrytme ? '10:15' Discord

Innkalling

Innkalte Til stede
eirikwit ja
emmalei ja
omermb ja
richarah ja
sondrhel ja
thomawt ja


Siden sist

Delvis åpning av PVV

Vi har begynt med delvis åpning av PVV, det har gått bra hittil. Vedlegg under for mer info


   PVV er herved åpent som lesesal for alle PVV-medlemmer, så lenge det blir holdt minst 1 meter avstand mellom alle personer i lokalene og krav til renhold blir fulgt. For å gjøre det enklere å opprettholde kravene skal det ikke være mer enn 5 personer i et rom samtidig og 8 totalt. Videre må alle personer som oppholder seg på NTNU ha gått gjennom NTNU sitt smittevernskrus.
   I forhold til renhold er det spesielt viktig at håndtak, tastatur og mus, og spillkontrollere blir desinfisert etter bruk.
   For å unngå at medlemmer kommer til PVV og finner ut at det er fullt kjører vi på med et bookingsystem i form av et regneark hvor folk reserverer plasser.
   Krav til renhold: https://innsida.ntnu.no/start/#/feed//588902c0-fa5f-3be0-a143-981c5d5bcda6
   Smittevernskurs: https://go.nanolearning.com/ViewActivity/?da=1457109&key=gTedHyFH90KAHRrQ&mode=1
   Booking: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19F6IpAtvpW9TW9RlRt7vcjqzbMvsdZKbA74vGCa4hJc/edit

Ansvarlig for #help på Discord

Det kom en ide om å ha en ansvarlig for #hjelp på discord slik at denne personen kan være en mellommann fra de som skal ha hjelp til de som kan gi den hos PVV.

eirikwit ser seg imot pga mye byråkrati rundt dette. sondrhel poengterer at mange av de som kan hjelpe ligger på IRC kanalen og er ikke innom discord så ofte.

Styret ser ikke på dette som et stort problem ettersom PVV er en mindre organisation og spørsmål om hjelp kommer ikke så ofte og trenger ikke en moderator

Skrive erfaringsdokument for Salt-angrepet, sett fra Styret sitt perspektiv

sondrhel har laget et erfaringsdokument om Salt-angrepet. Medlemmene i styret skrev sine innspill og erfaringer. sondrhel setter den på PVV Git når den er ferdigskrevet.

Eventuelt

Aktiv medlemsdatabase

I følge thomawt så finnes det en ubrukt medlemsdatabase fra før av, men den har ikke blitt oppdatert på ett par år. Her mangler det info om medlemmene fra 2014. eirikwit skal gå gjennom regnskapet og tenker å legge til medlemmene han klarer å finne her.

Takke Drift

Styret tenker å gi en takk tik driftmedlemmene som har stått på under salt angripet. Det skal da bli sendt en takkemail og det blir kake neste driftskveld.