Styremøte/2020-02-18

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Til stede

Innkalte Til stede
andrph nei
eirikwit ja
emmalei ja
omermb ja
sondrhel ja
thomawt ja


Siden sist

Kurs i avansert python

Kurset gikk veldig bra. Ca 30 oppmøtte.

Ryddedag

Det var 10 oppmøtte. Det ble litt dårlig vasket rundt dibbler. Vi har kjøpt inn nytt skojern.

Ønskelistebok

  • Trykkluft. Har allerede blitt kjøpt inn.

Kurs videre

Viken holder kurs 27.02. i Lavnivå programmering

sondrhel printer og henger opp plakater 19.02.

camillmg sitt kurs

thomawt tar kontakt med camillmg for å avtale dato. Kurset handler om elexir eller testing.

sondrhel holder kurs i Unity

Kurset holdes den datoen camillmg ikke holder kurs.

Driftkveld

Neste driftkveld er satt til 05.02. pederbs lager saksliste.

Wiki dugnad

Dugnaden har blitt flyttet til 23.02.

Bord koserommet

Nytt bord har blitt anskaffet.

LaTex worksohp med tekna

Styret har motatt mail som spesifiserer hva kurset burde inneholde. omermb holder workshopen, andrph og kanskje torsteno hjelper å lage opplegget.

Eventuelt

sondrhel foreslår innkjøp av raspberry pi til bruk av medlemmer. eirikwit sender mail til raspberryPi foundation om innkjøp til akademiske formål.