Styremøte/2020-01-28

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Til stede

Innkalte Til stede
andrph ja
eirikwit ja
emmalei nei
omermb ja
sondrhel ja
thomawt ja


Siden sist

Brettspillkveld

Ca. 6-8 møtte opp. Det ble ikke laget vaffler, men det var en suksess. Litt liten tid til å reklamere, men var ellers en suksess.


Ønskelistebok

Robert har kjøpt inn vannkoker 500kr Styret vedtar å dekke utgiften, men i framtiden skal kjøp godkjennes på forhånd.

Kurs videre

sondrhel leier rom til pederbs sit kurs. andrph minner pederbs om at han skal holde kurs. sondrhel minner Viken om å skrive kurstekst.


  • omermb holder kurs 30.01 i LaTex.
  • pederbs holder kurs 13.02 i Avansert Python.
  • Viken holder kurs 27.02 i Lavnivå programmering.


Halvårsmøte

Saksforslag om å la medlemmer generelt få redigere vikien.

Ryddedag

Styre vedtar å ha ryddedager ca hver 5-6. uke. Styret fåreslår neste ryddedag 17.02 Deretter 23.03 og 27.04.

Eventuelt

Vipps

Styret har bestemt at PVV ikke trenger å anskaffe vipps.

Oppdater Wiki forsiden

Styret vil holde en dugnadskveld for å gå igjennom Wikien. Datofastsettelse utsettes til neste styremøte.