Styremøte/2020-01-14

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalling

Innkalte Til stede
andrph ja
eirikwit ja
emmalei ja
omermb ja
sondrhel ja
thomawt ja


Siden sist

Ryddedag

9 personer møtte opp. Neste gang skal sofatrekkene byttes og vaskes.

Ønskelistebok

Ingenting nytt

Kurs videre

Sondre snakker med Viken om når han kan

omermb kan ha latex kurs 30. januar

Peder kan holde avansert pythonkurs 13. februar

Camilla kan ha kurs i mars, tema ikke bestemt

Sondre kan holde kurs fra sent februar og utover

Oppdatering hyttetur

Offsite får ikke leid truger, ellers går det meste bra.

Eventuelt

Vi må forberede neste halvårsmøte. Foreløbig saksliste og innkaling må klargjøres. Lovendringer må sendes inn. 24 februar er

For å få støtte fra Sit må vi ha strengere økonomi. Dette stiller styret seg negativt til.