Styremøte/2019-11-18

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Styremøtet PVV 18. november 2019

Til stede

Innkalte Til stede
andrph ja
eirikwit ja
emmalei ja
omermb ja
sondrhel ja
thomawt ja
 • Gjester
  • Aleksander
  • Torstein
 • Referent
  • Torstein

Siden sist

Danske bank

Div mail ble sendt frem og tilbake, ekstraordinært styremøte ble avholdt uten referat. Den danske bank sendte mail til tidligere kaserer, dette er ikke en mail de har fått av oss i nyere tid. Thomas følger opp saken, det er generell lav tillit til banken blandt styrets medlemer. I morgen, 19. november 2019, får vi vite hvor mye de har tullet.

Haskell kurs

Det ble avholdt haskell-kurs sist torsdag. Det kom 2 utenfor PVV, 3 PVV medlemer og kursholder. Totalt 5 deltagere. Det var dårlig PR i forkant grunnet blant annet dårlig komunikasjon i styret. Ved en senere anledning er det viktigere at noen tar tydeligere kontrol. Innholdet var generelt bra, kan gjentas.

Hackekveld

Det ble avholdt hackekveld sist lørdag. Tanken var at Thomas skulle organisere nytt opplegg. PR var suboptimal, se konklusjon fra haskell kurs.


Ønskelistebok

 • Ikke lagre nye permanente tusjer med whiteboard tusjer ved tavla.
 • Vedtak, lagre permanente tusjer over kjøleskapet.


Kurs videre, ITGK teori

Facebook er ikke ordnet, Amund ønsker kurstekst fra 2018. Dette ble dårlig komunisert. Ingen vet om kurset blir oppdatert, Sondre tar kontakt med Amund, Emma hjelper til med oppdatering av pensum. Emma deler facebook arrangement med programmering 1. klasse og abakus. Plakater bør fikses og henges opp i løpet av uka.


Fadderperiode

Budsjett må ordnes for å søke om penger

Vi søker om 10 000 fra IDI til fadderperioden, vi brukte ca 7000 i 2019. Det er enklere å gi tilbake overskudd enn å søke om mer sent.

I forbindelse med nerdepizza ønsker vi å sponse fadderbarn, ikke faddere eller andre som kommer. Estimert 2000kr, det dekker ca. 15 personer. Budsjett laget i fadderukeplanen, estimert 10 000 i utgifter.

Søke om støtte fra div steder

 • Ønsker vi støtte fra IDI?
  • Vi går ca. 15 000 i minus i året, det er derfor bare positivt å søke.
  • Thomas sender en mail til Unni (vår økonomiske kontakt fra fadderperioden) for å kartlegge mulighetene. Torstein hjelper til med forklaring av historikk.
  • Søknad for 2020 må ordnes før 26. november.
 • Ønsker vi jobbfrukt fra IDI?
  • Ja, men bare om vi spiser det opp
 • Vet noen hva som skjer med Ekbir og søke støtte fra SIT?
  • Thomas tar kontakt med Ekbir og følger opp saken.


Ønske om bedre komunikasjon fra styret

 • Skal vi sette opp en elektronisk tavle?
 • Skal vi sende ut månedlig nyhetsbrev?
 • Skal vi bruke tavla?
 • Det er og en takne å fikse nyhetsbrev en gang i semesteret.
 • Omer tar ansvar for månedlig nyhetsbrev til aktive i en forsøksperiode.


Neste ryddedag

Neste mandag, Andrea fikser liste.


Wikien må oppdateres

 • Dette er et stort problem, drift fikser men det går tregt.
 • Thomas ønsker at kaserer@pvv legges ut under kontaktinfo, det gjøres.