Styremøte/2019-11-04

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalling

Innkalte ! Til stede
andrph Nei
eirikwit Ja
emmalei Ja
omermb Ja
sondrhel Ja
thomawt Ja

Siden sist

Det var brettspillkveld, litt lavt oppmøte, men ellers gikk den bra

Ønskelistebok

Intet nytt

Kurs videre

thomawt kan holde haskell kurs 14.11.

Lage plan for fadderperioden

Utsatt til neste møte

Planlegge PVV hyttetur

sondrhel skal sende mail på aktive om hytteturen Besluttning om tidspunkt tas neste uke

Offisielt starte opp Runtime og Floating Point etter jul?

  • Runtime skal startes opp igjen, eirikwit bestemmer når.
  • Floating points oppstart avhenger av interesse

Status plakatmal og styremail

  • Omer har skaffet tidligere plakater og mal
  • Omer ordner plakater for haskell og itgk

Eventuelt

  • Richard har sakt seg villig til å overta som kasserer etter sommeren
  • thomawt vil gjennomgå økonomi neste møte