Styremøte/2019-10-24

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Innkalte ! Til stede
andrph ja
eirikwit ja
emmalei ja
omermb ja
robertem nei
sondrhel ja
thomawt ja
torsteno ja


Siden sist

Ryddedag

Mandag 21.10. Litt lavt oppmøte i starten, men det kom flere etter hvert. Fikk tatt noen ting som ikke har blitt vasket på en stund som fryseren og microen. Generelt tøkes det innni hyllene og ikke oppå hyllene. Kommentær om dårlig skikk når det gjelden inbetaling, denne gangen har alle betalt, bra, følg med uansett


Driftkveld

Driftekveld 24.10 Grei oppmøtet, kunne ha hatt mer pominnelse i forkant prederbs (driftskoordinator) satt opp ny bokhylle maskin. Forsiktig med bokhylle, ikke vær in nærheten men den er på. Hvis dere kommer bort i den og, sett den på plass eller kontakt torsteno. torsteno backup av hele asgard, maskina sender flere feilmeldinger burde erstattes før jul. Det skal ikke ta flere til at erstatningen har blitt gjort, dette er bare en midlertidig løsning for å ikke miste alle brukerne hvis maskina slutter å funke Det har vært problemer med å legge til nye brukere, det var postulert at brukernavne kunne ha vært lagret fra før.


Ønskelistebok

Tapedispenser

De ble tatt opp at de vi allerede har er forferdelig og burde byttes. torsteno ordner

Whiteboard visker

trenger en nye viskere, andrph fikser (fant 24 stk pakke).


Kurs videre

thomawt skulle ta kontakt med Camilla angående kurs

Camilla vil holde kurs i alt, hun trenger tid så bestemmer hun seg

chrivi ønsker å holde kurs i hvordan skrive effektiv lavnivå kode

Han er interessert, andreasd har hold en tidligere kurs tidligere, så han teker å låne derifra Må finne når han har mulighet

Tenke på ITGK teori kurs

amundbk vil holde kurs lørsdag 30. november, må bekreftes


Begynne å planlegge fadderperioden 2020

Styre øsnker å holde nye fadderpariode høsten 2020. Kan få hele sponset, så det er lite grunn til å holde den. sondrhel går gjennom generelt om erfaringer forrige fadderperiode. (kom og spørr om kopi av erfaringsdokumentet) Vi kan anta at immatrikuleringen kommer man, tir eller ons, men vi må følge opp om plass på kom i gang dagen og immatrikuleringsdagen

Planleggingsmetoder

Vi skal bruke git for å planlegge fadderperioden. torsteno lager en ny mappe under pvv driven for planlegging av fadderperioden


Mulige aktiviteter

Brettspillkveld og flere av den.

Flere enaimekveld holde nerdepizza den ene fradegen, og anime den andre. kan ha ekstra animekveld på onsdga i lag med anime NTNU slik at folk for vite om begge. kino er litt uforutsigbart, kan ertattes med ekstra animekveld. etter en samtale med leder for anime NTNU er han interessert i samarbeid (sondrhel er leder der også, hehe) Det er da enig om to animkvelder, en standart og en mad anime NTNU

Nerdepizza i stende for den ene animekvelden

Hackeckveld er interessant, kan holde en software/hardware kurs et par dager før hackekveld.

Bowling, heller det enn en ny kino

Quiz kveld kna godt gjentas

Abellan, kan ha den som en del av fadderplanen, men må bli mer opplegg rundt pvv fadderbarna

Avslutningspizza trenger ett nytt navn på englesk.

Guide over interessantet steder på NTNU, funka bra for to år siden, kan holdes igjen. Kan også deles informasjon om byen, kanskje vi ha skriftelige plakater, en egen arrangement har funket dårlig før

Kan ha guidet tur samtidig som man her en annen arrangement senere, ev brettspill.

Før fadderperiden

Søke om støtte fra IDI Søke om støtte fra Sit (gjennom ekbir og foreningn for alle(som kanskje får nytt navn)) Snakke med hexagon Spiker program før linjeforeningner, slik at vi kan komme i kontakt med dem for at de kan fronte våre arragementer. Burda ha noen klart før starten av februar Må begynne å motivere medellemene til å være faddere, slik at de planlegger når de er tilbake etter sommeren Må avklare samarbeid tidligere Må sette opp dagsansvarlige må tas oppigjen neste møtet


Eventuelt

Lagt de nye i styre som admin på facebook siden

torsteno sendte forespørsel

Skal vi holde pr mappen i gogs privat til styret

tosteno setter de som privat

Strukturer av hackekveld

Kan holde noe lignende hackeheld med en leder som kan overvåke en slik arrangement (eks se på project Euler i lag) oppsettet hackekveld kan generelt reworkes


Vi har avtale med CopyCat nå

Vi betaler ca havl

Har vi 4. eller 5. årsstudenter som er interesserte i deltidsjobb?

Fyr som leter etter folk som vil ha deltidsjobber. Firma handler generelt at de skal bruke nettstrukturen med telefoni Kan sende mail på aktive om dem, slik at interesserte kan gå inn å lese seg opp selv Man ender opp med å jobbe med andre tidligere NTNUere

Få malen på plakater

omermb maser på robertm, og legger det på git

Møtet heves