Styremøte/2019-09-30

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalte til stede

torsteno, sondrhel, eirikwit, robertem

Siden sist

Kurs i python

Kom 15-20 folk

Disse folkene virker fornøyde

Ønskelistebok

Intet nytt

Kurs videre

Omer og LaTeX?

Omer tviler på at han har tid til å lage LaTeX kurset

Noe annet?

Git kurs?

torsteno sender mail til Ilse for å høre om hun har lyst til å holde det

Økonomi, siste status før halvårsmøtet

Utgår grunnet sykdom

Halvårsmøtet, er alt klart?

Alt er ved like

Bursdag og påfølgende stand

Hvordan koordinerer vi kaker?

Styret tar kontakt med Mette og Ilse

Omer baker cookies

torsteno baker bløtkaker

Sendes mail på aktive om jubileum, stand og oppfordring til å lage kake

Mangler vi noe annet?

Partyhatter og ballonger kjøpes inn av sondrhel

Eventuelt

torsteno har skrevet om styreskifte på wikien

Dette ligger under Styret/Styreskifte