Styremøte/2019-09-23

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalte til stede

torsteno, sondrhel, thomawt, andrph, eirikwit

Siden sist

Hvordan gikk hackekvelden?

Litt færre enn til vanlig, sannsynligvis grunnet krasj med hackstart

Driftkveld

Fikk vervet en god del nye til drift

Wikien er i ferd med å bli oppdatert i henhold til hva som ble godt gjennom under driftkvelden

Nytt aksesspunkt

SSID: PVV Passord: thisisgamma

Kurs for sintef?

Vi har fått mail fra Sintef, som lurer på om pederbs har lyst til å holde et python kurs for de igjen

torsteno har sendt mail til Sintef, hvor han spør om kurset kan bli holdt etter jul, grunnet en overarbeidet pederbs

Ønskelistebok

Påfyll til labelmaker

Godkjent ved akklamasjon

Programming Rust (Bok)

Godkjent ved akklamasjon

Endelig saksliste til halvårsmøtet settes

Kurs videre

Intro til python

"Kurset nærmer seg ferdig" - torsteno, 2019-09-23

Noen planer etter det?

LaTeX kurs

Omer vurderer å holde kurset, hvis han har tid

Eventuelt

Vipps

Argumenter for;

  • Nyttig å kunne se hvor penger kommer fra
    • Lettere for kasserer
  • Lettere for potensielle nye medlemmer å betale

Argumenter mot:

  • Mister 2% av alle innbetalinger
  • Gjør deler av regnskapet vanskeligere

Konklusjon:

Styret er for Vipps i en prøveperiode hvis økonomiansvarlig sørger for nøye kontroll av bruken til vippsen

  • Er også et krav at vi ikke kan betale fra Vipps kontoen

Bankkort

Hele styret var fort i enighet om at dette ikke er en god idé