Styremøte/2019-09-09

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Siden sist

Brettspillkveld

Godt oppmøte, en del nye

Nok plass

Ryddedag (strengt tatt)

Den ser ut til gå fint

Videre kort sikt

Hackekveld

Eksisterende prosjekter

Noen vil oppgradere Dibler fra Python 2 til Python 3

Rikke vil utvikle Worblehatt, PVV sitt biblioteksystem

Prosjekt idéer

Dørsensor til PVV

Driftkveld

Ønskelistebok

Plassproblemer angående brettspill

Kan gå gjennom og fjerne brettspill som ikke blir brukt

Kan fjerne noen av de nyere årgangene av Pondus, Lunsj osv. og se om noen var lyst på de

Kurs videre

Status Julia

Alt er ved like

Det har blitt vist stor interesse

Status python intro

F2 er booket

Stor interesse har blitt vist

Har ikke hørt noe fra Li angående å holde kurset

Andre kurs i semesteret?

Smash kurs???

Fadderperioden

Siste fastsatte erfaringsskrivutvidelse, noe mer som bør føyes til?

Lage en wiki artikkel fylt med generell informasjon angående fadderperioden, hva som må gjøres, og tidligere erfaringer

Vi kunne søkt opptil 10 000 fra IDI

Dette var ikke kjent

Tidligere og nåværende styrer burde kommunisere mer med hverandre

Økonomi

Nåværende oversikt

I løpet av det siste halvåret har vi brukt ca. 25 500,- NOK

Har hatt ca. 18 400,- NOK inntekt det siste halvåret

Har da gått netto ca. 7100,- NOK ut det siste halvåret

Året gikk vi netto 22 000,- NOK ut, hvorav 10 000,- NOK av dette var for å rette opp i Dibler økonomien

I budsjettet er det satt opp 18 100,- NOK netto ut i året

"Det ser ut som det går greit" -thomawt, 09.09.2019

Foreslått endring i busjett, vedtas på halvårsmøtet

Fjerne trivsel, slå det sammen med arrangementer

5000,- NOK mindre på hardware

1000,- NOK ekstra til daglig drift

Vurdere å senke bokbudsjettet

Egen utgiftskonto for fadderuken

Føre opp budsjett for antatt mengde donasjoner

Vi bruker mye penger på plakater i løpet av et år

Kan forsøke å skaffe en avtale med Copycat for billigere plakater

Kan vurdere å printe kursplakater på vanlig A3 gjennom printere på Gløs

Kasserers plan om budsjett

Burde enten stramme inn budsjettet eller øke inntekten, ellers må vi dette om få år

Vurdere å øke medlemsavgift

thomawt skal forsøke å forhandle frem en bedre avtale med Danske Bank

Vurdere inntekt gjennom bedpress

Eventuelt

Bytte av styre

Lage en utfyllende wiki artikkel om hvordan overgangen gjøres

Tidligere leder burde være tilgjengelig i noen uker etter styreskifte

Ved første styre etter skiftet burde begge styrer væte tilstede