Styremøte/2019-09-02

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalte til stede

torsteno, sondrhel, thomawt, andrph, eirikwit

Siden sist

Ønskelistebok

Kapselmaskin eller annen maskin som kan lage én kopp kaffe

Nedstemt ved akklamasjon

Boks til kluter

sondrhel har glemt å ta med dette

Fikses etter møtet

Kurs videre

ITGK kurs

Amund har meldt seg frivillig til å holde ITGK-teori kurset sitt

Status Julia

Markus har kommet langt i forberedelsene

robertem tenker å printe plakater gjennom NTNU print

Grunnleggende Python

Holdes to uker etter Julia kurset, 26. september

Høre om Li har lyst til å holde kurset, ellers høre med robertem

Halvårsmøte

Fastsette dato

18:15 Mandag 7. oktober stemt gjennom av styret

Uvanlige saker?

Velge CERT

PVV i Pride?

Er alt annen i boks?

Minne valgkomité på at de er valgkomité

Halvårsmøte burde legges ut på Facebook

Sende samlemail etter møtet

Jubileer

PVV 30 år, dato og innkalling bør ordnes snart

Feiring lørdag 12. oktober, to dager før jubileum

Delsponset pizza fra Peppes

Sende ut mail til aktive@pvv.ntnu.no etter møtet

UNIX 50 år, dato og booking?

Reservere stand mandag 14. oktober, på PVV sitt jubileum

Fadderperioden, noe mer å legge til erfaringsdokumentet?

Nope

Eventuelt

Neste ryddedag

Mandag 9. september

Booke S21 til styremøte under ryddedagen

Overlate pizzabestilling til et annet aktivt medlem

Asolvi

Nok folk har meldt interesse, så det blir 11. september

Drift

Driftkvelder månedlig på torsdager

Majoriteten foretrekker Discord over IRC som kommunikasjonskanal

Nesten alle foretrekker mail som kommunikasjonskanal