Styremøte/2019-08-26

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalte til stede

torsteno, sondrhel, thomawt, andrph, eirikwit, robertem

Siden sist

sondrhel lagde flere kanaler på Discord serveren for fritidsinteresser

Kanalene har sett moderat suksess

torsteno vil høre med foreleser i ITGK og Diskret Matematikk om PVV kan bleste i deres forelesning

Ønskelistebok

Boks til kulter

sondrhel tar med isboks til kluter

Innkjøp av Player's Handbook til DnD 5e

Godkjent ved akklamasjon

Abakus revy

Abakus har invitert oss til å bli med og promotere oss selv sammen med Abakus sine interessegrupper og venner.

torsteno og eirikwit blir med for å representere PVV

Kurs videre

Python kurs

Vi har fått en god del forespørsler om python kurs

robertem tar seg av det, hvis ingen andre melder seg frivillig

Status Linux og Julia

For Linux er alt ved like

For Julia må vi høre med Markus om kurtekst og plakat, og faglærer om å bleste

Hvilke flere kurs vil vi ha?

Funksjonell programmering - Spør om Camilla vil holde kurs

ITGK-teori kurs - 28. novemeber - Spør Amund om han vil holde kurset

Avansert python neste semester - pederbs melder seg frivillig

Unity kurs neste semester - sondrhel tar seg av det

Fadderperioden, første oppsummering

Mellom 2-7 fadderbarn på hvert opplegg, stabilt på rundt 5

Bedre oppmøte enn i fjor

Enkelte opplegg var betraktelig mer populære enn andre (brettspill)

Var stor forespørsel om DnD grupper

Flere detaljer i "erfaringFadderuke2019.txt" i PVV sitt Git repo

Hvordan gikk de forskjellige arrangementene?

Detaljer i "erfaringFadderuke2019.txt" i PVV sitt Git repo

Gikk økonomien greit?

Økonomiansvarlig regnet feil, så vi brukte mindre penger enn vi trodde

Må kun betale ca. 1000 kr fra PVV sin egen konto

Oppstart av hackekveld og brettspillkveld

Starte opp med brettspillkveld 21. september

Forslag om brettspillkveld først, altså før hackekveld, hvert år - Godkjent ved akklamasjon

Eventuelt

Pride tog

Forslag om at PVV går i pride tog organisert

Behandles på halvårsmøte

Omorganisering av PVV sine tavler

Andre organisasjoner har beygnt med "Oss og venner" tavler, dette er kos

Omorganisere vår tavle i 2. etasje til å bli en liknende tavle

Generelt omorganisere og oppdatere våre tavler med nye bilder og liknende

Godkjent av styret ved akklamasjon

Drift feat. pederbs

Styret ønsker at det skal bli mer aktivitet i drift

pederbs ønsker at styret maser mer på drift, og at det blir arrangert jevnlige driftskvelder. Forslag om 1 gang i måneden. Godkjent ved akklamasjon.

torsteno lager en Doodle for de i drift hvor de kan skrive når de har mulighet til å være med på driftkveld

Forslag om å gjøre det lettere å ta kontakt med drift. Dette er en jobb for drift.

Fullsponset pizza den første driftkvelden. Muligens delspons på etterfølgende driftkvelder.

Sparke i gang et CERT team. Valg av CERT leder på halvårsmøte.