Styremøte/2019-08-19

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalte til stede

torsteno, sondrhel, thomawt, eirikwit, robertem, andrph

Møter fremover

Møter fremover holdes på mandager kl. 18:00

Fadderperioden

Siden sist

Oppmøte på opplegget har vært mellom 2-7 fadderbarn

Videre

Kino

Vi kan reservere opptil 5 ekstra billetter til kinoen, til en total sum av 1950,- kr

Enighet i styret om å reservere ekstra billetter

Avreise fra PVV 19:45 til kinoen

Pizza

Vi fikk mer sponsing til pizza enn forventet, gå over økonomien og se hvor mange dager vi kan fullstendig subsidere pizza

Quizkveld

torsteno baker kake

eirikwit kjøper inn premie

AbelLAN

Alt er ved like

Animekveld

Alt er ved like

Avslutningspizza

Eirikwit lager kake

Muligens kjøpe inn ballonger

Ønskelistebok

Vurdering av grunnlag for medlemskap

Detaljer i saken ønskes fjernet fra offentlige referater

Innvilget

Hva er praksis for medlemskap til familie til medlemer i forhold til lov §5: Medlemskap?

Saken unndras fra offentlige referater, dette kan overprøves på halvårsmøte

Eventuelt

Lover

Vurdere omformulering av §5: Medlemskap, punkt 1 under halvårsmøtet

Økonomi

Økonomiansvarlig ønsker å overføre penger til seg selv for å kunne legge ut for utgifter under fadderperioden

Godkjent av styret

Dørtilgang

Fremover må all mail for å gi medlemmer dørtilgang på PVV bli CCet til styret, og en link til PVV sin side i Brønnøysundregisteret