Styremøte/2019-04-05

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalte til stede

torsteno, sondrhel, thomawt, andrph, eirikwit, robertem

Siden sist

Kurs i Lua

5 møtte opp

"Bra kurs" -torsteno

Fadderperiode

AbelLAN flyttet til torsdag 22. august

Flytter Brettspillkveld med Hexagon til lørdagen

Status om PR-sammarbeid med Abakus og Omega

Faddersjefene for både Abakus og Omega er positivt instilt

Abakus og Omega vil gjerne bleste for oss

PVV er offisielt sett Abakus sitt alkoholfrie fadderopplegg for fadderperioden 2019

Økonomien

Venter på svar angående økonomisk støtte fra IDI for fadderperioden 2019

Ønskelistebok

Tavlerens har ankommet

Styret vedtar å kjøpe inn kanel

Eventuelt

Økonomi=

Gå over regnskap og budsjett første møte hver måned

Vi har nesten brukt opp arrangementbudsjettet, grunnet økt frekvens av hackekveld og brettspillkveld

  • Kan føre over penger fra trivsel til arrangementer

Merkelig høye gebyrer fra bank oppdaget

  • Økonomiansvarlig ringer banken etter møtet
  • Leder har nyfunnet motivasjon for å bytte bank
    • Økonomiansvarlig skal først høre om det er mulig å skaffe seg en bedre avtale

PVV arkiv

PVVs arkiver er for øyeblikket meget spredt

pederbs har satt opp en githost for PVV

Styret stiller seg positivt til å bruke git.pvv.org for fremtidig arkivering

  • Styret lagt til som medlemmer i git.pvv.org/styret

Møteplan frem mot sommeren

Neste styremøte holdes som vanlig

Legger ut en Doodle for å avtale styremøter etter påske

Avtale ryddedag og 17. mai frokost i et senere møte

Grunnet eksamensperioden forsøkes kun ett offisielt styremøte etter 17. mai