Styremøte/2018-10-22

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Referat styremøte 22-10-18 pvv

Til stede:

Andrea Eirik Karina Runar Sondre Torstein

PR

 • Karina interessert i PR
 • Være tidligere ute slik at vi kan bruke NTNU grafisk framfor Copycat
 • Ingen avtale med copycat fra tidligere styre
 • Robert lager plakater siden han har Illustrator/Photoshop

Evaluering av Lisp kurr og resten av kursene ut semesteret

 • 6 stk kom på Lisp
 • Kurset gikk bra, ingen klager
 • Forberede mer
 • Kurs 1.november og 17.november
 • Reservere F1 til ITGK-kurs

Nye maskiner

 • Vente til neste hackekveld er for lenge
 • Høre med Peder og bytte ut gamle med nye
 • En maskin med windows og Feide-innlogging?

Planlegging neste fadderuke

 • Mer aktiv på PR i forbindelse med fadderopplegget
 • Prøve å fortsette samarbeid med Abakus
 • Prøve å få Abakus til å legge ut link til vår side
 • Prøve å samarbeide med Tihlde
 • Stand på Dragvoll?
 • Stand på Dragvoll i vår?
 • Koordinere stand bedre
 • Skrive nummer til noen på PVV på flyers, siden ikke alle har nøkkelkort
 • Passe på at vi vet at Online kommer i fadderuka
 • Prøve å sette datoer neste møte
 • Spørre Amund om hva han søkte av støtte forrige gang
 • Søke støtte hos SiT?

Drøfting rundt inneklima PVV

 • Oftere ryddedager
 • Ikke hvite trekk på sofaene?
 • Ny ryddedag før jul, mandag 19.november
 • Høre hvordan det har vært gjort tidligere med vasking av sofatrekk
 • Støvfilter, 2, et til hvert rom, Karina skal se på det økonomiske
 • Prøve å få folk til å rydde etter seg

Eventuelt

 • Spørre om Peder har tatt en av kontrollene sine
 • Håndheve hyllene, alle hyllene må markeres med navn og semester
 • Rengjøre hyllene
 • Kopper, alle har fram til ryddedag på å ta sin kopp fra kassen og sette inn i hyllen
 • Felleskopper - kopper alle kan bruke, men må vaskes og ryddes etter bruk
 • Alle resterende kopper fjernes etter ryddedag
 • Bedpres i morgen, 3 påmeldte