Styremøte/2018-10-08

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Referat styremøte 8-10-18 pvv

Til stede:

 • Andrea
 • Eirik
 • Karina
 • Torstein
 • Sondre kom sent

Administrativt

 • Peder må skrive dokumentasjon
 • Mail fikses ad-hock etter møtet
 • Faste møter fikses ved doodel før neste møte
 • Karina for kasserer
 • Sondre velges til nestleder

Kurs

Haskell

 • Camilla holdt haskell-kurs 4.10-18
 • Lagt ut og blestet for sent
 • Ca 10 oppmøtte

Lisp

 • Torstein holder lispkurs 18.10-18
 • Rom er reservert F3
 • Mas på Karl om plakater, Torstein sender kurstekst og bilde så fort som mulig

Videre plan for semesteret

 • Kurs i web-frontend utgår pga overarbeidet kursholder
  • Ingen alternativ intill videre
 • Spørre Amund om reprise av ITGK-teori oppmot eksamen?
 • Infosek med Karl-Amund
  • Vurder å fremskynne for å gå opp med ITGK

Fadderperiode

PR

 • Mer synlig
  • Andre campus
  • Tidligere plakater og pr
 • Tettere oppfølging med linjeforeninger og ntnu rundt feilinformasjon
 • Passe på språk
 • Tydeligere ut med at vi er alkoholfrie
  • Standen på immatrikuleringa?
 • Pga plakatkrig, gå over flere runder og fiks
 • Bleste i matte 1 / matte a
 • Vafler/kake på stand

Organisatorisk

 • Verve faddere over jul før de ordner flybiletter
 • Sette opp grovt program neste møte
 • Tettere kontakt med andre linjeforeninger?

Program

 • Mer brettspill
 • Ingen kom på tur i marka
 • Tydelig beskrivelse (ikke kveld på drivhuset og avslutningsfest)
 • Det kom noen få på filmkveld, ta en vurdering på den
 • Bowling fungerte
 • Abellan er kos

Økonomi

 • Vi har mye penger, det er bra at vi bruker. Tut og kjør som før.
 • Karina og Robert fikser handover
 • Innkjøp av stumtjener fortsetter (avklar status med Robert før bestilling)
 • Skatting av kurs, Karina leser seg opp.

Eventuelt

Pante flasker

 • Bør gjøres, senest ryddedag

Bedpress

 • Vi er for å prøve, 5-10 plasser er fornuftig. Begynner å reklamere etter svar fra nabla.

PR

 • Gi styret admin på facebook og nettside
  • Mas på Peder!!!
 • Dedikert PR-ansvarlig:
  • Andrea valgt ved aklamasjon
 • Alt bør legges ut senest en uke før på samtlige kanaler
 • Bruke facebook-events istedenfor posts
 • Betalte facebook for reklame på de største tingene?
 • PR-sammarbeid med abellan/abakus

Hackekveld

 • Hacke-eksamenschillekveld 24. november