Styremøte/2018-09-27

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Referat styremøte

 • Samtlige til stede.

Økonomi

Penger og oppgjør etter fadderuke

 • Kasserer har ikke sendt til idi, privatpersoner har kunn delvis blitt refundert.
  • Kasserer var borte av div. årsaker

Budsjett til halvårsmøte

 • Kasserer fikser budsjett og utlegg før halvårsmøte.
 • Kasserer planlegger å fortsette som kasserer.

Om kurs og skatt

 • Kasserer tar kontakt etter halvårsmøte og finner ut av skatteregler for betalt sintef-kurs.

Kurs

Amuns itgk-teorikurs

 • F6 var for lite, ca 80 oppmøtte til 74 plasser.
 • Litt stor vekt på tallteori relativt til resten, Amund ser på før neste gang.
 • Tanke om 3t-variant oppmot eksamen, prøv å fikse F1.

Intro til haskell

 • Usikker på romstørrelse
  • 20 forrige gang
  • Progspråk (fag) er nylig ferdig med haskell
  • Booket sentralbygg 2 s23 (24 plasser)
   • Rollupp utenfor døren
 • Kurstekst sendes til Robert, planlegg plakater på mandag.

Lisp intro

 • Rom er ikke bestilt pga ignorerte mail
  • Forventer ca 10 stk, reserver til (20+)
 • Kurstekst sendes til Robert snarest

Kurs i web-frontend

 • Avlyses pga. opptatt kursholder.

Plakater

 • Spesialavtale med copycatt vurderes å formaliseres.

Hackekveld

 • På lørdag, påmindelse i morgen
 • Flere fra styret til stede for å fikse pizza

Halvårsmøte

 • Hvem stiller?
  • Torstein :: Leder
  • Robert :: Blir, gjerne kasserer. Trapper muligens av avhengig av kandidater
  • Karine :: Gjerne kasserer
   • Tar økonomifag, har vært kasserer før
  • Resten av styret trapper av.
 • Mulige eksterne kandidater
  • Prøv å verve Andrea
  • Odd-Erik har tidligere vist interesse
  • Prøv å værve flere, flagg med pizza
 • Valg:
  • Leder velges separat
  • Styret, 5 stemmer til samtlige, ulovlig å stemme flere ganger på samme
  • Hemmelige stemmer, tellekorps annonserer kunn vinnere
 • Fadderkomite bør settes ned tidlig, helst rett etter halvårsmøte
 • Mulig å ta tilbake PR-gruppe? :: Karine ønsker å gjøre det

Annet

 • Bøker
  • Jarl ønsker :: The little typer (300kr) ([[1][Little typer link]])
  • Jarl ønsker :: Types and Programming Languages (570kr) ([[2][Andre bok link]])
 • Bokønsker bør generelt sendes til styret@pvv.ntnu.no