Styremøte/2018-03-12

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Styremøte 2018-03-12

Tilstede: Robert, Amund, Karl, Torstein

 • Kurs
  • Hvordan gikk Haskellkurset?
Ingen av oss var der, så vi vet ikke
  • Er vi klar for neste OpenGL?
Ja, alt er gjort
  • Kurs etter ekskursjon
Fortsatt ingen nye ideer
 • Kaserer
Kaserer skal på ekskursjon, så ingenting blir gjort her

-

 • Alkoholfritt arrangement
  • Timeplan har blitt sendt til IDI
  • Amund kontakter linjeforeninger
  • Annet?
Utstyr burde bestilles snart
 • Annet?
Ingen oppdatering på vasken