Styremøte/2018-01-30

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Tilstede:

 • amundbk
 • karlaho
 • robertem
 • pederbs

30. jan 2018

Møtet begynner 14:16

Kurs:

 • torjes matplotlib på torsdag
  • plakater mangler på realfagbygget
   • pederbs og robertem tar en runde etter møtet
  • amundbk sender mail på aktive etter møtet
  • eposter er sendt til fakultetet
 • neste krus er scipy og numpy av torje den 15. feb
  • plakater må trykkes
 • hackerspacekurs kommer etter, rundt 1. mars
 • Tekna sitt kurs holdes av Torje
  • Torje får 1500kr betalt for dette
  • dato på kurset blir rundt 5. april

Halvårsmøtet:

 • Pederbs og robertem har endelig rettet på sakslisten for vårmøtet på wikien
 • amundbk sender innkalling på aktive
 • nummereringssystemet blir Legend of Zelda titler der link og zelda erstattes med PVV

Kasserer

 • kasserer må ta kontakt med ljosa vedrørende DNB kontoen til PVV
 • sjekke om bytte bank
 • PVV må få kjøpt inn
  • overspenningsvern til dibbler
   • pederbs kan ta en titt på dette
  • PVV T-skjorter
   • robertem møter med viken om dette
 • Torstein vil ha 1700kr for rørforsterker kurs, resultatet gies til PVV
  • Styret er for dette.
 • PVV burde se på å anskaffe nye/bedre stoler til terminalrommet
  • Styret synes dette er fint å se etter, men å kjøpe inn helt nye stoler burde unngåes. Alternative kilder foretrekkes

Immatrikulering arrangementer

 • innleie av bowling er en god idé
 • liangzh foreslår å leie vitensenteret
 • vi må søke om støtte fra fakultetene
  • dette er fint for internasjonale studenter
 • Fint å "lære seg byen å kjenne"
 • Vi må sende melding på aktive for å finne intresserte medlemmer som kan være med å arrangere dette

Rekvirering av eksternkort til gamle medlemer.

 • PVV må begynne å kreve 200kr for å rekvirere disse fra adgangskontrollen

hackekvelder

 • 24. feb lørdag
  • inkalling og tema må ordnes
  • Vi må legge inn mer effort en vanlig på å sette de som møter opp i gang med faktiske prosjekter

Møtet heves 15:09