Styremøte/2017-10-23

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Møte 2017-10-23

Oppmøte: Pederbs, robertem, karlaho, birks, amundbk Vi godkjenner innkalling.

Kurs

 • Hvordan gikk Karl sitt Vim-kurs?
  • Banner positivt, burde brukes senere. Godt oppmøte.
 • Har vi ordnet ting klar til Camilla sitt Haskell kurs?
  • Plakater må ordnes innen mandag neste uke, bestilles fra Dragvoll.
  • Birk sender e-post både én uke og på dagen.
 • Vi må begynne å planlegge kurs til neste semester
  • Peder kan holde Python-kurs igjen
  • Danner kan holde kurs
  • Torje interessert i C/C++-kurs; godt for vårsemesteret pga OOP.

T-skjorter

 • Status Report - Robert
  • Ingen ny info.
 • Har vi tenkt på noen alternativer til enkeltpersonsuttlegg?
  • Skal se på bankoverføring istedenfor.

Ryddedag

 • Hvordan gikk ryddedagen?
  • Gikk overraskende bra mtp innkalling tre timer før.
  • Mandag god dag for ryddedag.
  • Send innkalling både i forveien og på dagen.
 • Når skal neste være?
  • Mandag 15. januar

Innkjøp

 • Status update - Robert
  • Ingen ny info. Robert ikke lenger døende, info kommende snart.

Annet?

 • Kontakt Hexagon ang. samarbeid under fadderperioden. Rollespillkveld osv. Birk tar seg av det.
 • Hackekveld under immatrikulering for å dra inn de med datainteresser.