Styremøte/2016-10-04

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Tilstede:

 • Peder
 • Ilse
 • Robert
 • Simon

Møtet ble satt 16:35

 • Innkallingen godkjent

Linux bursdag

 • Skjer i morgen fra 9:30 til 14:30
 • Trenger folk til å stå på stand
  • En fra NVG blir med
  • Ilse kan frem til 12
  • Robert og Peder blir frem til 14 og rydder ned, kommer så tidlig som mulig
 • Ilse ordner flyers
 • Bord hentes fra "nærområdet"
  • Tux skal stilles ut
  • NVG selger minnepenner

PR:

 • PR medlemmene blir opptatt fremover, og arbeidet må eventuelt bli gjort av styred
 • Styret burde få rekrutert flere til PR
 • Opp til det nye styret hvordan dette arbeidet skal bli fordelt
 • PRs arbeid burde bli dokumentert på wikien

Rydding av hyllene:

 • Hyllene på koserommet er fylt av inaktive PVVere.
 • Ordne dette på en ryddedag
  • Melding til Aktive på forånd om at hyllene tømmes
   • Kan oppdatere navnelapp på hyllen med årstall for å beholde hyllen
   • Ingen får ha flere enn én hylle
  • Opp til det neste styret å bestemme når denne ryddadagen skal være

Møtet ble hevet 16:54