Styremøte/2016-02-23

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Raspberry Pi:

 • Styret bestemmer seg for at avgjørelsen i forrige uke * antall forblir som den var.
 • Handelsliste:
  • 5x 250kr/RPi + eventuelle cases
  • 10 SD kort og kabler.
  • Vi satser på å kjøre RPI-ene på usbstrøm fra arbeidsmaskinene på terminalrommet.
  • 3stk HDMI for arbeidsstasjonene

Kurs:

 • Finn sitt kurs: 9. mars
  • Vi har tatt på osss å håndtere all innmelding
  • vi må be hackerspace om å bleste med innmeldingen vår.
  • Viken lager innmeldingen med django.
  • Løsningen må væære klar på en uke. (google forms som backup)
 • Kurset til danner:
  • Greit å ha kurset så fort/tidlig som mulig
  • Kurset er om Vulkan.
  • 14. mars ser bra ut.
 • Kurset til torje:
  • originalt planlagt til den 10. mars, men dette passer nå ikke.
  • 5. april er den nye datoen. noen må fortelle torje dette. Simon sender mail
 • Kurset til Simon:
  • Uvist når vi kan holde den.
 • Det eventuelle kurset til jørn burde bli flyttet til høsten, simon
 • Fyren jørn fant på IRC må også flyttes til høsten,