Styremøte/2016-02-18

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Oppmøte: ilsegv(Ilse), liangzh(Liang), chrishoh(Kit), pederbs(Peder), robertem(Robert), simongli(Simon)

Valg av kasserer:

 • Liang nominert av Peder. Liang nekter nominasjon.
 • Kit nominert av Liang. Kit aksepterer.
 • Kit valgt gjennom akklamasjon.

Valg av evt. andre titler:

 • Nestleder tatt opp. Styret bestemmer at det ikke er relevant, siden tidligere jobb til nestleder var kun å minne leder på å gjøre jobb. Dette kan gjøres av alle.
 • Liang nominert til ordstyrer("ordfører"). 4 stemmer ja(ikke inkludert den nominerte), 1 abstinens.

PR oppsummering:

 • Liang oppsumerte. Referat fra PR-møte ligger på wiki.

Valg av fast tid for styremøte:

 • Etter diskusjon satt til 16:15 hver tirsdag.

Innkjøp av Raspberry Pi:

 • Forslag å kjøpe inn 30 RPi og utstyr for å gi PVV mer appeal for folk.
 • Noen av disse ble foreslått å legges i dibbler med utstyret.
 • Konkludert at antallet må minskes i begynnelsen. Forslag med 5 i bruk og 5 i dibbler ble etterhvert redusert til 3 til terminaler, 2 på hyllen i dibbler.
 • Foreslått at det skal gjøres ved å gi kontanter direkte til styremedlemmer istedenfor å bruke dibbler. Hvilken løsning vi velger blir utsatt til senere møter.
 • Styret stemmer alle ja til å gjennomføre prosjektet med 5 RPi, 3 til terminaler, 2 til salg, så lenge det ikke blir problemer med kostnader eller logistikk.

Post:

 • NTNUs internpost har lyst på oppdatert informasjon.
 • Ilse er ansvarlig for dette.

Kurs med Hackerspace:

 • "Er 2. mars for tidlig for kurs når det kommer til blesting?"
 • Styret velger å foreslå 9. mars til Hackerspace istedenfor.

Makerspace:

 • Makerspace er et nytt verksted som skulle ta input fra PVV, Omega, NVG og Hackerspace.
 • Jørn(yorinad) og Peder dro til møtet.
 • Foreslått at PVV og Makerspace bør holde kontakt og samarbeide.
 • Det ble foreslått for dem at PVV kunne hoste nettsider, men det er mulighet for at dette blir et problem med IDI.
 • Styret mener at vi burde proaktivt samarbeide med Makerspace, uten å vedta spesifikke ting som skal gjøres.

Drift-ryddekveld:

 • Styret vedtar at Drift skal gjennomføre en "ryddekveld" på terminalrommet der terminaler fikses til fungerende stand og RPi settes opp. Dette må selvfølgelig gjøres etter at RPi først har blitt anskaffet. I tillegg må dette avtales med driftskoordinator.